Monimuotoisuus

HOK-Elanto on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista työantajista. Vuodenvaihteessa joukkoomme liittyi neljän Stockmann Herkun henkilökunta. Nyt meitä hok-elantolaisia on noin 6000. Joukossamme on niin kaupan ja ravintola-alan ammattilaisia, opiskelijoita kuin pirteitä osa-aikaeläkeläisiä. Välillisesti HOK-Elanto työllistää moninkertaisen määrän pääkaupunkiseutulaisia.

Monimuotoisuus on vahvuus ja haaste: tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja ja sovittelemme työtehtäviä ihmisten elämäntilanteiden mukaan. Pidämme tärkeänä, että henkilökuntaa kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Maahanmuuttajat ovat tuttu näky toimipaikoissamme.