Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio

HOK-Elanto on merkittävä työnantaja pääkaupunkiseudulla. Henkilökuntaa oli kauden lopussa 5 557 ja heistä kokoaikaisten työntekijöiden osuus on noin puolet. Henkilöstörakennetta kehitetään edelleen kokoaikaisen ja suurempia viikkotuntimääriä tekevän henkilöstön suuntaan, joten alle 20 viikkotyötunnin vakituisia työsopimuksia ei tehdä.

Monimuotoisuus on organisaation rikkaus. Joukossa on niin kokoaikaisia kuin osa-aikaisiakin, työuraansa aloittavia nuoria sekä vankan kokemuksen omaavia senioreita. Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on yli 40 maasta. HOK-Elannon työkyvyn hallintaohjelma on omalta osaltaan edistänyt monimuotoisuutta työyhteisössä. Työn mukautuksilla on mahdollistettu työkykyrajoitteisten henkilöiden työssä jatkaminen tai nopeutettu heidän paluutaan takaisin pitkiltä sairauslomilta.

Työtyytyväisyyttä tutkitaan vuosittain. Tutkimukseen osallistuu noin 90 prosenttia henkilöstöstä! 

Keskimääräinen työsuhteen pituus on 8 vuotta ja kolme kuukautta. Henkilökunnan keski-ikä on noin 35 vuotta. Naisia on henkilöstöstä 75 prosenttia.