Suomen Punainen Risti

HOK-Elannon ja Suomen Punaisen Ristin Uudenmaan piirin yhdessä kehittämiä hankkeita ovat olleet vuodesta 2003 alkaen

•2003-2005 Paljon väliä/ vertaissovitteluhanke kouluissa
•2006-2008 Tärkeät minuutit/ nuorten ensiapuvalmiuksia kehittävä hanke kouluissa
•2009-2012 "LäksyHelppi", maahanmuuttajanuorten koulunkäyntiä tukeva hanke
•2013-2015 "Hyvän elämän eväät", ihmisten henkinen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus