Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri järjestää ammatillisesti ohjattua kotouttavaa toimintaa maahanmuuttajaäideille. Toimintaa tukevat RAY, Helsingin ja Vantaan kaupunki ja HOK-Elanto.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään hyvin suomea puhuvia naisia maahanmuuttajaäitien ystäviksi. Tarkoituksena on tukea maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista sekä rakentaa siltoja suomalaisten ja maahan muuttaneiden välille.

Kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajaäidit jäävät helposti eristyksiin, jos heidän suomenkielentaito on puutteellinen. Toisaalta suomen kieltä on mahdoton oppia, jos ei voi puhua kenenkään kanssa suomea. Ystävät tapaavat toisensa arkisissa ympyröissä kuten leikkipuistossa, perhekahvilassa, kauppareissulla tai vaikka jommankumman kotona. Tähän vapaaehtoistoimintaan voi halutessaan ottaa omat lapset mukaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri

Yhteistyössä: HOK-Elanto ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri (nimikkohanke)