Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Olemme tehneet yhteistyötä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa vuodesta 2006. Toimintamuotoja ovat nuorille suunnatut Ansio-kurssi ja Nuta-keittiötoiminta.

Ansio-kurssi

Ansio-kurssilla 14–17-vuotiaat nuoret oppivat työnhaun aakkoset ja työelämän pelisäännöt. Kurssin järjestävät Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja HOK-Elanto.

Kurssi sisältää kaksi teoriapäivää ja 12 tuntia työharjoittelua HOK-Elannossa, Nuorisoasiainkeskuksessa tai kaupungin muissa elimissä. Teoriapäivien aikana nuoret saavat tietoja ja neuvoja työnhakuun. Kurssilla kirjoitetaan työhakemuksia, harjoitellaan työhaastattelutilannetta ja kerrotaan nuoren työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Ansio-kurssin suorittanut nuori saa todistuksen, joka on hyvä pitää mukana työnhaussa. Kurssin päätteeksi nuoret pääsevät työhaastatteluun HOK-Elantoon. Toiminta laajenee alueellisten Ansio-kurssien muodossa, ja kursseja järjestetään myös Espoossa.

Nuta-keittiö

Nuorisotaloilla toimivat Nuta-keittiöt toimivat yhteistyössä HOK-Elannon kanssa. Sopimuksen tehnyt nuorisotalo saa hakea kaupoista ylijääneitä ruoka-aineita, joista nuoret pääsevät talolla itse kokkaamaan aterian ja nauttimaan sen yhdessä. 

Menu muokkautuu sen mukaan, mitä kauppa luovuttaa, joten etukäteissuunnittelun asemesta luovuus ohjaa reseptiikkaa!