Hankkeet ja sponsorointi

Olemme luomassa hyvää myös tukemalla ja osallistumalla yhteiskunnalliseen ja laajoja piirejä koskettavaan järjestötoimintaan. Tarkastelemme hankekohteitamme vuosittain. Lisäksi avustamme Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudenapu ry:tä sekä toimialueellamme toimivia ruoka-apua jakavia järjestöjä.