Suomalainen yritys, jonka Sinä omistat

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt HOK-Elannolle avainlipputunnuksen. Myöntämisperusteina olivat mm. kotimainen omistuspohja sekä kotimaisten tuotteiden merkittävä osuus liikevaihdosta.

HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys. Lähes 600 000 asiakasomistajaa ovat nimensä mukaisesti sekä osuuskaupan asiakkaita että sen omistajia.

Noin 80 prosenttia HOK-Elannon liikevaihdosta on peräisin Suomessa valmistetuista tuotteista.

Avainlippu viestii myös HOK-Elannon roolista vastuullisena yrityksenä, joka on yksi alueensa merkittävimmistä työntantajista. Yritys työllistää noin 6200 palvelualan ammattilaista yli 300:ssa toimipaikassa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Myös monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. Maahanmuuttajien kouluttaminen ja työllistäminen edistää heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Uudenmaan TE-keskus on myöntänyt HOK-Elannolle Kotomaa-Uusimaa-tunnustuksen pitkäjänteisestä kotouttamistyöstä.