TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Sairauskassa saa sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin varat Kansaneläkelaitokselta.

Lisäetuudet rahoitetaan jäsenmaksuilla ja osakkaan maksamilla kannatusmaksuilla.
Kassan toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos ja Finanssivalvonta.

Kansaneläkelaitos
Finanssivalvonta
Vakuutuskassat Ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

Special-CSS - Sairauskassa