Toiminnan rahoittaminen

Sairauskassa saa sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin varat Kansaneläkelaitokselta.
Lisäetuudet rahoitetaan jäsenmaksuilla ja osakkaan maksamilla kannatusmaksuilla.
Kassan toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos ja Finanssivalvonta.


Kansaneläkelaitos

Finanssivalvonta
Vakuutuskassat Ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta