Jäsenyys

Sairauskassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, joiden työsuhde on vakituinen tai määräaikainen (säännöt 4§). Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilö työskentelee vähintään 10 h/vko työsopimuksella. Lyhyellä (alle 4 kk) määräaikaisella työsuhteella olevia henkilöitä ei liitetä sairauskassan jäseniksi.

Uudet työntekijät liitetään sairauskassan jäseniksi automaattisesti, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut neljä kuukautta. Sairauskassan jäsenyys, jäsenmaksun perintä ja oikeus lisäetuuksiin alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sairauskassan jäsenyys loppuu työsuhteen päättyessä.

Sairauskassaan liitettävät uudet jäsenet saavat automaattisesti uuden Kela-kortin, jonka takana on merkintä "TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA 48014".

Sairauskassan jäsenmaksun määrästä päättää sairauskassan edustajisto. Jäsenmaksu on kaikille samansuuruinen, koska etuudetkin ovat kaikille samat. Jäsenmaksun suuruus 1.1.2015 alkaen on 20 euroa kuukaudessa ja se peritään kuukausittain suoraan palkasta.