Jäsenetuudet

Työsopimuksensa mukaisesti työskentelevät sairauskassan jäsenet saavat normaalin Kela-korvauksen lisäksi sairauskassan lisäetuuskorvauksen.

Sairauskassan maksamaan lisäetuuskorvaukseen eivät ole oikeutettuja jäsenet, jotka ovat poissa työstä jonkin muun kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi eivätkä saa tältä ajalta palkkaa. Tarkemmat ohjeet saat sairauskassan säännöistä: 18 §.

Edut jäsenelle

Sairauskassa on neuvotellut useiden hoitopaikkojen kanssa huomattavia alennuksia listahintoihin (15-25 %).

Näistä jo alennetuista hinnoista sairauskassan jäsen saa seuraavanlaisia korvauksia sairauskassalta (Kela-korvaus ja sairauskassan lisäetuus yhteensä 70 %):

  • 70 %    lääkärinpalkkioista sopimuspaikoista. Silmälääkärin, gynekologin ja urologin palkkiosta korvaus myös muualta kuin sopimuspaikoista
  • 70 %    kassan hyväksymän hammaslääkärin ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta ja proteettisen hoidon toimenpiteistä sekä hammasteknisestä työstä  (lisäetuus enintään 900 € / kalenterivuosi).
    Korvausta hammashoidosta maksetaan vain siltä osin kuin ne ylittävät sairausvakuutuslain nojalla saatavat vastaavanlaiset korvaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lisäetuutta saa vain sellaisista kustannuksista, joita korvataan sairausvakuutuksesta. Poikkeuksena proteettiset toimenpiteet, joita Kela ei korvaa.                                              
  • 70 %    lääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista ja -hoidoista sekä fysikaalisesta hoidosta
  • 70 %    lääkärin määräämistä ja Kelan korvaamista lääkkeistä, kun vuotuinen alkuomavastuu (50,00 €) on täyttynyt
  • 70 %    sairaalan perimästä poliklinikkamaksusta, päiväkirurgiamaksusta, terveyskeskusmaksusta ja sairaalamaksusta
  • 70 %    silmälasien hinnasta ja optikon suorittamasta näöntarkastuksesta vähintään vuoden kassaan kuuluneelle, enintään 280 € / 24 kk
  • 70 %    lääkärin määräämistä tukipohjallisista, enintään 120 € / 24 kk