Korvauksen hakeminen

Palauta korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista, B-lausunto lääkkeen erityiskorvattavuudesta ja päivärahahakemukset tarvittavien liitteiden kanssa osoitteeseen:

HOK-Elannon sairauskassa
Kaupintie 14
00440 Helsinki

tai toimipaikan sisäpostilla.

Voit myös asioida Kelan asiointipalvelussa, josta hakemukset ohjautuvat suoraan sairauskassalle (päivärahat).

Maksukäytännöt

 • Sairaanhoitokorvaushakemuksia käsitellään viikoittain.
 • Mikäli sinulla on oikeus sekä Kela- että lisäetuuskorvaukseen, saat Kela-korvauksesta päätöksen kotiin ja lisäetuuskorvauksesta korvauslaskelman toimipaikkaan, jossa näkyy myös maksettu Kela-korvaus.
 • Päiväraha- ja erityishoitorahahakemuksia sekä lääkkeiden erityiskorvaushakemuksia käsitellään jatkuvasti, kun tarvittavat tiedot ovat käytössä. Maksupäivät ovat päätöksen mukaisia.

Päivärahat ja erityishoitoraha

Sairauskassa käsittelee sairaus-, osasairauspäivärahahakemukset sekä vanhempainetuus- ja erityishoitorahahakemukset.

 • Sairauspäivärahahakemus, SV 8
 • Osasairauspäivärahahakemus, SV 8
 • Selvitys tapaturmasta, SV 143
 • Äidin vanhempainetuushakemus, SV 9
 • Isän vanhempainetuushakemus, SV29a
 • Erityishoitorahahakemus, SV 89

Hakuajat löydät hakemuksesta.
Hakemukset ja hakuajat löydät myös http://www.kela.fi/.

Sairaanhoitokorvaukset ja lääkeasiat

Lääkärinpalkkio, tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, fysikaalinen hoito, hammashoito:

 • korvaushakemus SV 127
 • selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 120
 • tutkimus- tai hoitomääräys, SV 3
 • tutkimus ja hoitomääräys fysioterapiaan, SV 3 FM
 • selvitys annetusta fysioterapiasta, SV 3 FS
 • selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 126
 • tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille, SV 3SHM
 • selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 3SHS

Terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalamaksut sekä päiväkirurgiasta peritty maksu, silmälasit, tukipohjalliset:

 • korvaushakemus SV 127
 • alkuperäinen lasku
 • maksukuitti

Matkat:

 • korvaushakemus SV 4
 • todistus erityiskulkuneuvon tarpeellisuudesta
 • kuitti suoritetusta maksusta

Lääkkeet:

 • korvaushakemus SV 178
 • apteekin antama laskelma
 • alkuperäinen apteekkikuitti

Hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta.

Lääkkeiden erityiskorvaus

Mikäli sairaus on vaikea tai pitkäaikainen, voi vakuutetulla olla oikeus lääkkeen erityiskorvaukseen. Oikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla. Lisää tietoa lääkkeiden erityiskorvattavuudesta löydät Kelan sivuilta.

Usein kysyttyä

Mitä minun tulee tehdä, jotta liityn sairauskassan jäseneksi?
Sinut liitetään automaattisesti sairauskassan jäseneksi seuraavan kuukauden alusta, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut neljä kuukautta. Saat uuden Kela-kortin automaattisesti postissa kotiin noin kahden viikon kuluessa.

Milloin saan uuden Kela-kortin?
Uusi Kela-kortti tulee postissa kotiin noin kahden viikon kuluessa siitä, kun jäsenyytesi on alkanut.

Voinko käyttää sairauskassan etuuksia, jos en ole saanut vielä Kela-korttia sairauskassan merkinnällä?
Mikäli olet sairauskassan jäsen, mutta et ole saanut vielä uutta Kela-korttia, voit käyttää sairauskassan etuja. Suosittelemme tarkistamaan oikeuden sairauskassasta, mikäli olet epävarma.

Mihin lähetän korvaushakemuksen ja päivärahahakemuksen?
Lähetä hakemuksesi tarvittavien liitteiden kanssa osoitteeseen HOK-Elannon sairauskassa, Kaupintie 14, 00440 Helsinki tai vaihtoehtoisesti toimipaikan sisäpostilla "HOK-Elannon sairauskassa".

Tarvitseeko sairaanhoitokorvaushakemukseen täyttää kohtaa 5. Valtakirja?
Ei tarvitse, mikäli haet korvausta itse ja korvaus maksetaan sinulle (täytä kohdat 1-4).

Mitä sairauskassa korvaa sairaanhoidon kustannuksista?
Pääsääntönä on, että kassa korvaa samoja kustannuksia mitä sairausvakuutuslain nojalla korvataan. Lisäksi korvataan julkisen terveydenhuollon kuluja, silmälaseja ym. Tarkemmin korvauksista voi lukea kassan säännöistä.

Olen ostanut 16,00 euroa maksavan lääkkeen. Miksi en saa korvausta?
Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun. Muutos koskee 1.1.2016 alkaen ostettuja lääkkeitä. Alkuomavastuu vuonna 2016 on 50,00 euroa.

Korvaako sairauskassa suun ja hampaiden tutkimuksen joka vuosi?
Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus korvataan kerran joka toinen kalenterivuosi. Suun ja hampaiden tutkimus voidaan kuitenkin korvata hammaslääkärin tekemänä kerran kalenterivuodessa, jos potilaan terveydentila sitä edellyttää. Suun ja hampaiden tutkimusta ei voida kuitenkaan korvata useammin kuin kerran vuodessa.

Voinko ostaa silmälasit heti, kun jäsenyyteni on alkanut?
Et voi. Sairauskassan jäsen tulee olla vuoden ajan (12 kk). Huom: jäsenyyden alkamisesta, ei työsuhteen.

Olen ostanut silmälasit. Mitä lomakkeita minun tulee täyttää, jotta saan korvauksen?
Täytä sairaanhoitokorvaushakemus SV 127 ja palauta se yhdessä silmälasien ostokuitin kanssa sairauskassaan.

Mistä voin ostaa silmälasit ja voinko käyttää silmälasien ostotarjouksia (esim. kahdet lasit yhden hinnalla)?
Voit ostaa silmälasit mistä vain.
Tarjouksilla ei ole merkitystä. Sairauskassa korvaa yhdet lasit kahden vuoden välein (jäsenyyden alkamisesta kulunut 12 kk).

Korvaako sairauskassa tukisukkia ja tukipohjallisia?
Sairauskassa ei korvaa tukisukkia.
Sairauskassa korvaa ainoastaan tukipohjalliset (korvaus kahden vuoden välein).

Korvaako sairauskassa rokotteita?
Ei korvaa.

Olen palkattomalla vapaalla. Säilyykö jäsenyyteni palkattoman vapaan aikana ja olenko oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin?
Jäsenyytesi säilyy palkattoman vapaa ajan.
Et ole oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin palkattoman vapaan aikana.

Saanko lisäetuutta, jos asioin apteekissa / hoitopaikassa, joka ei ole sopimuspaikka?
Hammashoidot ja lääkärikäynnit on rajoitettu sopimuspaikkoihin lisäetuuden saamiseksi. Poikkeuksena silmälääkäri, gynekologi ja urologi.
Tutkimus ja hoito sekä fysikaalinen hoito ja apteekkiostot voit käydä / ostaa myös muualta kuin sopimuspaikasta. Maksa tuolloin koko hinta itse ja hae korvaus erikseen sairauskassasta (Kela + lisäetuus).

Jos olet saanut kela-korvauksen, et ole enää oikeutettu lisäetuuteen.

Olen pitkällä sairauslomalla / vanhempainlomalla. Mistä voin tarkistaa päivärahojen maksupäivät?
Voit tarkistaa päivärahan maksupäivät Kelan asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti päivärahapäätöksestäsi (mikäli sairauspäivärahakautesi jatkuu, saattaa viimeisen maksuerän maksupäivä muuttua).

Mitä liitteitä tarvitsen, kun haen osasairauspäivärahaa?
Osasairauspäivärahahakemuksen liitteeksi toimita osa-aikatyötä koskeva sopimus (SV 28) ja B-lausunto sekä tarpeen mukaan ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17).