EDUSTAJISTO JA HALLITUS

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksena toimivalla edustajiston kokouksella.
Edustajiston toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.
Kassan jäsenet valitsevat edustajistoon ammattiryhmittäin vähintään 10 edustajaa ja varaedustajaa.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee edustajiston kokous. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Edustajisto toimikaudelle 2019 – 2021

 

Special-CSS - Sairauskassa