Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Helsingin Osuuskauppa Elanto
PL 53, 00441 HELSINKI

Rekisterin nimi

HOK-Elannon Internet-sivujen palautteet ja kilpailut

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

HOK-Elannon Internet-sivustolla kerrotaan HOK-Elannon tuote- ja palvelutarjonnasta. Sivujen kautta jätetyt palautteet käsitellään HOK-Elanto -konsernin palautejärjestelmässä. Kilpailulomakkeen kautta annettuja henkilötietoja käytetään vain arvontaan ja voittajalle/voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailulomakkeella annetut henkilötiedot poistetaan voitonjaon jälkeen, mutta kilpailuvastauksia voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja niitä voidaan julkaista S-ryhmän verkkopalveluissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot: palautteen antajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
Kilpailulomake sisältää seuraavat henkilötiedot: kilpailuun osallistuvan etu- ja sukunimi ja sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palautteet siirretään säännönmukaisesti HOK-Elannon palautejärjestelmään.

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Helsingin Osuuskauppa Elanto
HOK-Elanto Internet-sivujen palautteet ja kilpailut
PL 53, 00441 HELSINKI

Rekisterin pitäjä

Helsingin Osuuskauppa Elanto
PL 53, 00441 HELSINKI

 

Rekisterin nimi:
HOK-Elannon tutkimuskyselyihin liittyvät arvonnat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

HOK-Elannon asiakkaille lähettämissä tutkimuskyselyissä voidaan kyselyyn vastanneiden ja arvontaan ilmoittautuneiden kesken arpoa palkintoja. Arvontalomakkeen kautta annettuja henkilötietoja käytetään vain arvontaan ja voittajalle/voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailulomakkeella annetut henkilötiedot poistetaan voitonjaon jälkeen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Arvontalomake sisältää seuraavat henkilötiedot: kilpailuun osallistuvan etu- ja sukunimi ja sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin.

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Helsingin Osuuskauppa Elanto
HOK-Elanto tutkimuskyselyihin liittyvät arvonnat
PL 53, 00441 HELSINKI

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä ylläpidetään osuuskauppojen jäsenrekisteriä.

Lisätietoa:

Asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri
s-kanava.fi rekisteriseloste
HOK-Elannon tutkimuskyselyihin liittyvät arvonnat