Aineistojen käyttöehdot ja tekijänoikeudet

Aineistoilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tekstejä, kuvia, videoita, esitteitä ja liitetiedostoja.

hok-elanto.fi -verkkosivustolla olevien aineistojen lainaus on sallittua HOK-Elantoon liittyvissä asiayhteyksissä, kuten esimerkiksi HOK-Elantoon liittyvässä uutisoinnissa tai uutisoinnin tausta-aineistona, lainatun aineiston sisältöä muuttamatta.Tiedon lähde on mainittava sitä käytettäessä. Lisäksi aineistoa voi kopioida ja käyttää vain yksityiseen käyttöön omassa perhepiirissä. Aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman HOK-Elannon kirjallista lupaa.

Aineistoja on käytettävä tekijänoikeuslain ja muun kulloinkin sovellettavan lainsäädännön, hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Kaikki verkkosivustolla olevat aineistot ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Kaikki aineistojen oikeudet kuuluvat joko Helsingin Osuuskauppa Elannolle (HOK-Elanto) tai sen yhteistyökumppaneille. HOK-Elanto pidättää itsellään kaikki oikeudet, jotka sille lain mukaan kuuluvat ja joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä käyttöehdoissa.

Aineistojen jakelu, muuttaminen, siirtäminen, kopioiminen tai tallentaminen muuten kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti edellyttää kirjallisen luvan hankkimista HOK-Elannolta. Tämä koskee myös kuvapankeissa olevia kuvia, logoja ja tavaramerkkejä.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on ennen käyttöä oltava yhteydessä HOK-Elantoon, aineistojen käytön luvallisuuden varmistamiseksi.

HOK-Elanto ei vastaa sivustolla mahdollisesti esiintyvistä teknisistä häiriöistä tai aineistoissa olevista virheistä muuten kuin enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukaisesti.