Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa HOK-Elannon toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta, tavoitteena koordinoida ja valmistella hallitukselle annettavia esityksiä. Näitä esityksiä ovat mm. osuuskaupan liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet.

Johtoryhmä 1.1.2018 alkaen

Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja
Juha Ilvonen, suunnittelujohtaja; toimitusjohtajan sijainen
Tuomas Ahola; viestintä- ja markkinointijohtaja
Lassi Juntunen, toimialajohtaja; Prisma, Kodin Terra, ABC ja verkkokauppa
Jyrki Karjalainen, kiinteistöjohtaja
Antero Levänen, henkilöstöjohtaja
Kimmo Nikula, toimialajohtaja; market- ja tavaratalokauppa, hautaus- ja lakipalvelu
Laura Oja, talousjohtaja
Henriikka Puolanne, toimialajohtaja; ravintolat