Hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää HOK-Elannon etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä.

Hallitus muun muassa päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet, investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa.

HOK-Elannon hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi muuta hallintoneuvoston nimittämää jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus 2020

puheenjohtaja
Liimatainen Veli-Matti, toimitusjohtaja, Kauniainen

Aspara Jaakko, professori, Helsinki
Entelä Tuula, oikeustieteen kandidaatti, Espoo
Keronen Taru, kauppatieteen maisteri, Järvenpää
Laaksonen Pekka, kauppatieteen maisteri, Helsinki
Muhonen Sallamaari, viestintäkonsultti, Helsinki
Uitto Markku, toimitusjohtaja, Espoo