Edustajisto

Edustajisto käyttää HOK-Elannossa asiakasomistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

HOK-Elannon asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajistoon 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi, seuraavan kerran 26.3.-6.4. 2020.

Edustajisto 2016-20 (päivitetty 14.2.2020)

Abdulla Zahra, kätilö, Helsinki
Alanko-Kahiluoto Outi, kansanedustaja, Helsinki
Alén Sini, lastentarhanopettaja, Vantaa
Anttila Maija, sairaanhoidon opettaja, Helsinki
Arajärvi Pentti, professori, Helsinki
Asko-Seljavaara Sirpa, professori, Helsinki
Bogomoloff Harry, valtiotieteiden maisteri, Helsinki
Bryggare Arto, kauppatieteiden kandidaatti, Helsinki
Ebeling Mika, pastori, Helsinki
Eklund Tarja, leipomotyöntekijä, Vantaa
Finne-Elonen Laura, erikoislääkäri, Helsinki
Haatainen Tuula, kansanedustaja, Helsinki
Hakanen Yrjö, freelancer, Helsinki
Hakola Juha, ylikomisario, Helsinki
Harakka Timo, kansanedustaja, Helsinki
Hiltunen Rakel, kaupunkineuvos, Helsinki
Juva Kati, erikoislääkäri, Helsinki
Juvonen Arja, kansanedustaja, Espoo
Järvinen Jukka, päihdetyöntekijä, Helsinki
Kanerva Seppo, ye-kommodori, Helsinki
Karttunen Pasi, pääluottamusmies, Hyvinkää
Kauma Pia, kauppatieteiden maisteri, Espoo
Kiljunen Kimmo, valtiotieteiden tohtori, Vantaa
Kinnunen Marjo, tiiminvetäjä, Helsinki
Koivulaakso Dan, yhteiskuntatieteiden maisteri, Helsinki
Kokkonen Paula, varatuomari, Helsinki
Krohn Irina, teatteritaiteen maisteri, Helsinki
Kuusisto Merja, erikoissairaanhoitaja, Tuusula
Kuuskoski Eeva, erikoislääkäri, eläkkeellä, Helsinki
Kähärä Sirkka-Liisa, sairaanhoitaja, Vantaa
Laaninen Timo, toimittaja, Helsinki
Larmo Jussi, palvelupäällikkö, Kerava
Laukkanen Antero, kansanedustaja, Espoo
Laurikainen Samuli, luomuviljelijä, Helsinki
Luhtanen Leena, valtiotieteiden maisteri, Espoo
Månsson Björn, toimittaja, Helsinki               
Niemi Marika, liiketalouden lehtori, Espoo
Nieminen Irja, Vantaa
Nieminen Pinja, sosiaalialan suunnittelija, Espoo
Niikko Mika, kansanedustaja, Vantaa
Nurminen Jukka, restonomi, Helsinki
Paavolainen Sara, näyttelijä, Helsinki
Pelkonen Jaana, kansanedustaja, Helsinki
Peltokorpi Terhi, sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri, Helsinki
Prusti Riitta, eläkeläinen, Helsinki
Puhakka Sirpa, päätoimittaja, Helsinki
Rantanen Mari, ensihoitaja (AMK), Helsinki
Reinikainen Pekka, lääkäri, Helsinki
Rihtniemi Suvi, toimitusjohtaja, Helsinki
Rinne Merike, eläkeläinen, Vantaa
Rydman Wille, kansanedustaja, Helsinki
Saksala Harri, oikeustieteen kandidaatti, Helsinki
Sarkomaa Sari, kansanedustaja, Helsinki
Suonperä Kaarina, kamarineuvos, Vantaa
Särkijärvi Jouni, arkkitehti, Espoo
Tuomioja Erkki, kansanedustaja, Helsinki
Uotila Kari, kansanedustaja, Espoo
Vahasalo Raija, rehtori, Kirkkonummi
Vepsä Sinikka, terveydenhoitaja, Helsinki
Värmälä Johanna, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Espoo

Edustajistoryhmien tuki

HOK-Elannon edustajistossa ja vaaleissa ovat mukana lähes kaikki toimialueella vaikuttavat poliittiset ryhmittymät. HOK-Elanto myös tukee näitä ryhmiä rahallisesti ja tuen suuruus määräytyy edustajiston voimasuhteiden mukaisesti. Tuki on aina vastikkeellista ja se suunnataan lehti-ilmoitteluun ja verkkojulkaisuihin, joiden hinnoittelu voidaan todentaa mediakortin tai vastaavan avulla.

Yksittäisiä ehdokkaita ei tueta, vaan tuki annetaan paikallisjärjestöjen osoittamaan kohteeseen, joka ei ole ristiriidassa HOK-Elannon eettisten periaatteiden kanssa. Järjestöt puolestaan ovat keskeisessä roolissa edustajistovaalien ehdokasasettelussa, jossa äänestysaktiviteetin nostamiseksi pyritään saamaan ehdolle riittävästi uskottavia ehdokkaita.