Edustajisto

Edustajisto käyttää HOK-Elannossa asiakasomistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

HOK-Elannon asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajistoon 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi, seuraavan kerran vuonna 2020.

Edustajisto 2016 – 2020

Abdulla Zahra kätilö Helsinki
Alanko-Kahiluoto Outi kansanedustaja Helsinki
Alén Sini lastentarhanopettaja Vantaa
Anttila Maija sairaanhoidon opettaja Helsinki
Arajärvi Pentti professori Helsinki
Asko-Seljavaara Sirpa professori Helsinki
Bogomoloff Harry VTM Helsinki
Bryggare Arto kauppatieteiden kandidaatti Helsinki
Ebeling Mika pastori, raamattukouluttaja Helsinki
Eklund Tarja leipomotyöntekijä Vantaa
Finne-Elonen Laura erikoislääkäri, specialläkare Helsingfors
Haatainen Tuula VTM, kansanedustaja Helsinki
Hakanen Yrjö freelancer, VTM Helsinki
Hakola Juha ylikomisario, hallintotieteiden maisteri Helsinki
Harakka Timo kansanedustaja Helsinki
Hiltunen Rakel kaupunkineuvos Helsinki
Juvonen Arja kansanedustaja, geronomi (AMK) Espoo
Järvinen Jukka päihdetyöntekijä, opiskelija Helsinki
Kaikkonen Antti VTK, kansanedustaja Tuusula
Kanerva Seppo ye-kommodori Helsinki
Karttunen Pasi pääluottamusmies Hyvinkää
Kauma Pia KTM Espoo
Kiljunen Kimmo VTT, tietokirjailija Vantaa
Kinnunen Marjo tiiminvetäjä Helsinki
Koivulaakso Dan YTM, sopimustoimitsija Helsinki
Kokkonen Paula varatuomari Helsinki
Krohn Irina teatteritaiteen maisteri, toimitusjohtaja Helsinki
Kuusisto Merja erikoissairaanhoitaja Tuusula
Kähärä Sirkka-Liisa sairaanhoitaja (AMK) Vantaa
Laaninen Timo HTM, puoluesihteeri Helsinki
Larmo Jussi palvelupäällikkö, tradenomi Kerava
Laukkanen Antero kansanedustaja, sosiaalineuvos Espoo
Laurikainen Samuli luomuviljelijä Helsinki
Luhtanen Leena valtiotieteiden maisteri Espoo
Månsson Björn journalist Helsingfors
Niemi Marika liiketalouden lehtori, KTM Espoo
Nieminen Irja   Vantaa
Nieminen Pinja Sosiaalialan sunnittelija Espoo
Niikko Mika kansanedustaja, yrittäjä Vantaa
Norrena Vaula tutkija, pienyrittäjä Vantaa
Nurminen Jukka palveluvastaava, restonomi Helsinki
Paavolainen Sara näyttelijä, suntio-opiskelija Helsinki
Pelkonen Jaana kansanedustaja, VTM Helsinki
Peltokorpi Terhi kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK) Helsinki
Prusti Riitta eläkeläinen Helsinki
Puhakka Sirpa päätoimittaja Helsinki
Rantanen Mari ensihoitaja (AMK), omaishoitaja Helsinki
Reinikainen Pekka lääkäri Helsinki
Rihtniemi Suvi DI, toimitusjohtaja Helsinki
Rinne Merike eläkeläinen Vantaa
Rydman Wille kansanedustaja, VTM Helsinki
Saksala Harri muusikko, oikeustieteen kandidaatti Helsinki
Sarkomaa Sari kansanedustaja, THM Helsinki
Suonperä Kaarina kamarineuvos, tapakouluttaja Vantaa
Särkijärvi Jouni arkkitehti Espoo
Tuomioja Erkki valtiotieteen tohtori, kansanedustaja Helsinki
Uotila Kari kansanedustaja Espoo
Vahasalo Raija kansanedustaja Kirkkonummi
Vepsä Sinikka sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Helsinki
Värmälä Johanna sairaanhoitaja (ylempi AMK), aluetoimitsija Espoo

Edustajistoryhmien tuki

HOK-Elannon edustajistossa ja vaaleissa ovat mukana lähes kaikki toimialueella vaikuttavat poliittiset ryhmittymät. HOK-Elanto myös tukee näitä ryhmiä rahallisesti ja tuen suuruus määräytyy edustajiston voimasuhteiden mukaisesti. Tuki on aina vastikkeellista ja se suunnataan lehti-ilmoitteluun ja verkkojulkaisuihin, joiden hinnoittelu voidaan todentaa mediakortin tai vastaavan avulla.

Yksittäisiä ehdokkaita ei tueta, vaan tuki annetaan paikallisjärjestöjen osoittamaan kohteeseen, joka ei ole ristiriidassa HOK-Elannon eettisten periaatteiden kanssa. Järjestöt puolestaan ovat keskeisessä roolissa edustajistovaalien ehdokasasettelussa, jossa äänestysaktiviteetin nostamiseksi pyritään saamaan ehdolle riittävästi uskottavia ehdokkaita.