29.5.2015

Handelslagets bulletin 29.05.2015

Ny allaktivitetsplan till Mattby i Esbo

I Mattby invigs ett nytt närmotionsställe fredagen den 29 maj. Planen ligger i anslutning till Mattlidens skola, S-gruppen och Bollförbundet har med sitt samarbete, som startade 2011, som avsikt att bygga hundra allaktivitetsplaner intill lågstadieskolor runt om i landet. Planen som nu står klar är nummer 37 i ordningen och den tredje Ässäplanen på HOK-Elantos verksamhetsområde.

S-gruppens och Finlands Bollförbunds riksomfattande sammarbete för att bygga allaktivitetsplaner startade i Mäntsälä, där plan nummer 1 invigdes i september 2011. I S-gruppen innebär samarbetet i praktiken att initiativet kommer från skolorna och kommunerna, som i sin tur ansvarar för byggandet och underhållet av närmotionsställena inom ramen för de normala anslagen för motionsställen och skolgårdar. Det lokala handelslaget stöder för sin del byggandet med c. 40 procent av byggnadskostnaderna.

Invigningsceremonin för Mattlidens Ässäplan arrageras i samarbete av HOK-Elanto, Bollförbundets kretsorganisation i Nyland och Mattlidens skola.

HOK-Elantos informationschef Ralf Nyberg konstaterar, att handelslaget under flera decennier på många sätt bidragit till att bygga upp närserviceen inom sitt verksamhetsområde. Allaktivitetsplanerna är ett naturligt sätt att stöda familjernas gemensamma befinnande.

– Barnens och ungdomarnas motionsverksamhet bidrar till att öka gemenskap och sunda livsvanor. Allaktivitetsplanerna på skolgårdarna fungerar som rekreations- och motionsplatser både under skoldagen och på fritiden. Planerna står till förfogande för alla barn och förutsätter inte medlemskap i idrottsföreningar, poängterar Ralf Nyberg.

– Det behövs högklassiga motionsställen in närheten av invånarna för att öka den allmänna motionsaktiviteten. Därför är den här typen av samarbete mellan organisationer, kommuner och näringslivet viktigt, för att få till stånd intressanta och fungerande faciliteter för motion, konstaterar grassroot manager Ulla Kaasinen från Finlands Bollförbunds Nylands kretsorganisation.

Adress: Mattberget 3, Esbo

Ytterligare information:

HOK-Elanto, informationschef Ralf Nyberg, tel. 010 76 60590, ralf.nyberg(at)sok.fi

Finlands Bollförbund, föreningsverksamhetsledare Timo Huttunen, tel. 040 823 5270, timo.huttunen(at)palloliitto.fi

FBF Nyland, grassroot manager Ulla Kaasinen, tel. 040 507 3211, ulla.kaasinen(at)palloliitto.fi

http://bit.ly/1Avm8rf

http://www.palloliitto.fi