13.11.2018

Handelslagets bulletin 13.11.2018

Kungörelse: HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES HÖSTMÖTE

HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTOS FULLMÄKTIGES

höstmöte hålls tisdagen den 27 november 2018 från kl. 18.00
på HOK-Elanto, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.

På mötet behandlas följande ärenden:

  • Höstmötets stadgeenliga ärenden nämnda i punkt 12 i stadgarna
  • Styrelsens svar på motionerna gjorda under fullmäktiges vårmöte den 24.4.2018
  • Valberedningskommitténs medlems avgång och val av ny medlem till valberedningskommittén för en period som utgår vid det stadgeenliga vårmötet 2019.

Helsingfors den 13.11.2018

På uppdrag av förvaltningsrådet

Jorma Bergholm
Förvaltningsrådets ordförande

Till mötet kallas fullmäktiges medlemmar.