11.1.2016
1 kommentar

Handelslagets bulletin 11.01.2016

Kandidatnomineringen för HOK-Elantos val 2016 inleddes

Kandidatnomineringen för HOK-Elantos fulmmäktigeval, som förrättas i april 2016, har nu inletts och den avslutas 8.2.2016. I det föregående handelslagsvalet år 2012 deltog 24 kandidatlistor med totalt 995 kandidater. Fem handelslags-medlemmar kan ställa upp en lista med 2-120 kandidater.

I HOK-Elantos fullmäktigeval, som förrättas den  18–29.4.2016, väls det hösta beslutande organet för det företag, som har den bredaste ägarbasen i vårt land. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år.  

– Avsikten med avlet är att välja ett fulmäktige, vars sammansättning på bästa sätt återspeglar våra  över 600 000 ägares synpunkter, säger HOK-Elantos VD Matti Niemi.

– Resultatet påverkas redan av kandidatnomineringen.  Bra kandidater bidrar till att öka intresset för valet och inverkar på röstningsaktiviteten.

Röstberättigade i valet är alla som senast 31.12.2015 anslutit sig som medlemmar i Helsingfors Handelslag Elanto. Personmedlemmar bör ha fyllt 15 år senast den 31.12.2011.

Röstningsmaterialet postas till röstberättigade medlemmar före inledningen av valtiden.
Detaljerade röstningsdirektiv ges i röstningsmaterialet. Man kan rösta antingen via internet, med hjälp av nätbankkoder, eller rösta per post.

Handelslagets medlemmars adressuppgifter uppdateras automatiskt ur befolkningsregistret såvida medlemmen inte har förbjudit överlåtelsen av sina adressuppgifter. Vid behov uppmanar vi att kontrollera av Ägarkundtjänsten att adressen i HOK-Elantos ägarkundsregister är korrekt.

Valbar i fullmäktigevalet d.v.s. berättigad att kandidera, är varje medlem, som anslutit sig som medlem i Helsingfors Handelslag Elanto senast den 31.12.2015 och som fyllt 18 år senast vid inledningen av valtiden den 18.4.2016.

Blanketter och direktiv för uppställning av kandidater finns på HOK-Elantos webbsidor på adressen www.handelslagsval.fi/hok-elanto.  De kan också beställas per telefon,
tfn 010 76 60210 eller per e-post: hok-elanto.aop@sok.fi

Kandidatlistorna bör inlämnas till centralvalnämnden senast den 8.2.2016 före kl. 12.00 per adress: Helsingfors Handelslag Elanto, centralvalnämndens sekreterare Saimi Lehtimäki, Krämarvägen 14, 00440 Helsingfors.
Tfn 010 76 60203.

#osuuskauppavaalit

Ytterligare information

Centralvalnämndens sekreterae Saimi Lehtimäki, tfn. 010 76 60203, saimi.lehtimaki(at)sok.fi

Ekonomidirektör Laura Oja, tfn 010 76 60300, laura.oja(at)sok.fi

Informationschef Ralf Nyberg, puh. 010 76 60590. ralf.nyberg(at)sok.fi