24.8.2016

Handelslagets bulletin 24.08.2016

Degerö Lågstadieskola fick en ny allaktivitetsplan

Degerö Lågstadieskola invid Hertonäs gård har fått en ny allaktivitetsplan. S-gruppen och Bollförbundet har med sitt samarbete, som startade 2011, som avsikt att bygga hundra allaktivitetsplaner intill lågstadieskolor runt om i landet. Planen som nu står klar är nummer 52 i ordningen, den fjärde Ässäplanen på HOK-Elantos verksamhetsområde och den första i Helsingfors.

  • I samband med invigningsceremonin spelades en lättsam turnering mellan tre lag som representerade elever, lärare och föräldrar.

S-gruppens och Finlands Bollförbunds riksomfattande sammarbete för att bygga allaktivitetsplaner startade i Mäntsälä, där plan nummer 1 invigdes i september 2011. I S-gruppen innebär samarbetet i praktiken att initiativet kommer från skolorna och kommunerna, som i sin tur ansvarar för byggandet och underhållet av närmotionsställena inom ramen för de normala anslagen för motionsställen och skolgårdar. Det lokala handelslaget stöder för sin del byggandet med c. 40 procent av byggnadskostnaderna.

Invigningsceremonin för Degerö Lågstadieskolas Ässäplan arragerades i samarbete av Degeröskolans föräldraförening, HOK-Elanto, Bollförbundet och Helsingfors utbildningsverk. Eleverna gav sin nya plan namnet Myrstacken.

HOK-Elantos informationschef  Ralf Nyberg konstaterar, att handelslaget under flera decennier på många sätt bidragit till att bygga upp närserviceen inom sitt verksamhetsområde. Allaktivitetsplanerna är ett naturligt sätt att stöda familjernas gemensamma välbefinnande.

– Barnens och ungdomarnas motionsverksamhet bidrar till att öka gemenskap och sunda livsvanor. Allaktivitetsplanerna på skolgårdarna fungerar som rekreations- och motionsplatser både under skoldagen och på fritiden. Planerna står till förfogande för alla barn och förutsätter inte medlemskap i idrottsföreningar, poängterar Ralf Nyberg.

– Degerö Lågstadieskola saknar gymnastiksal och skolan samt föräldrar har försökt få en sportplan till skolgården de senaste tio åren. Vi är väldigt glada över att vi äntligen med hjälp av Ässäkenttä-projektet har fått en plan till skolgården, säger Annika Knekt-Ahtinen, som är projektansvarig för planen och aktiv inom föräldraföreningen.

– Det behövs bra motionsställen in närheten av invånarna för att öka motionsaktiviteten. Därför är den här typen av samarbete mellan organisationer, kommuner och näringslivet viktigt för att få till stånd intressanta och fungerande faciliteter, konstaterar Mikael Anthoni, ordförande för Bollförbundets Helsingfors distrikt.

Adress: Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfor

Ytterligare information:

HOK-Elanto, informationschef  Ralf Nyberg, tfn 010 76 60590, ralf.nyberg(at)sok.fi
Finlands Bollförbunds Helsingfors distrikt, ordförande Mikael Anthoni, tfn 040 700 5367, mikael.anthoni(at)ppj.fi
Degeröskolans föräldraförening, Annika Knekt-Ahtinen, tfn 050 555 2630, knekta(at)gmail.com