Historia i korthet

HOK-Elanto har sina rötter i huvudstadsregionens andelsverksamhet, som grundades i början av förra seklet. Andelsaffären Elanto grundades år 1905 och Helsingfors handelslag år 1919.

1900 – 1910
Andelsrörelsen uppstår i Finland.
1905 Andelsaffären Elanto grundas den 15 oktober.
1907 Elantos första bageri blir färdigt.
1908 De första brödbutikerna och kaféerna.

1910 – 1920
Bröd- och mjölkbutiker grundas i nästan varje stadsdel.
Turbulensen i världen sprider sig till Finland. Motsättningarna mellan finländska arbetare och markägare förstärks.
1915 Den unge juristen Väinö Tanner avancerar till Elantos ledning.
1916 Arbetarnas andelslag lämnar SOK och grundar en egen partihandel, Konsumentandelslagens Centralförbund. Backas gård köps.
1917 Partiaffären OTK bildas och Elanto ansluter sig till den.
1919 Helsingfors Handelslag grundas. Elanto utträder ur SOK. HOK:s första butiker öppnas.

1920 – 1930
Elanto blir en betydande aktör, även HOK växer betydligt.
1920 Elanto grundar ett varuhus i Hagnäs.
1924 Ny brödfabrik i Sörnäs.
1928 Elantos huvudkontor blir färdigt vid Tavastvägen.
1929 HOK:s huvudkontor blir färdigt vid Runebergsgatan. HOK:s utskänkningsrestauranger inleder verksamheten.

1930 – 1940
Med sina utskänkningsställen och restauranger har HOK funnit en guldgruva. Den ger resultat i skuggan av stora Elanto, som har en negativ inställning till alkohol.
1931 Elanto öppnar Aleksin Suur-Aitta.
1932 Ekonomen Lauri Koskivaara blir verkställande direktör för HOK och styr i huset de följande 30 åren.
1936 HOK öppnar en restaurang med plats för över tusen personer i Glaspalatset.
1938 Vid Aleksis Kivigatan byggs Central-HOK, som inrymmer lager, bageri, färdigmatfabrik, tvätteri, snickarfabrik, verkstäder och garage. Byggandet av Sokos-varuhuset i stadens centrum inleds. Elanto öppnar 40 nya butiker under året.

1940 – 1950
Den privata handeln klarar sig bättre än andelslagen i den efterkrigstida situationen. Andelsaffärerna är passiva och får lida under ransoneringsperioden på grund av sin ärlighet. Även i HOK:s matbutiker sjunker försäljningen, men krogarna upplever ingen brist på besökare.
1947 Affärsverksamheten i Sokos-varuhuset i centrum kommer i gång så småningom. Restaurang Vaakuna placeras på högsta våningen. En ny restaurang, "Hehtaarihokki", med 1250 platser placeras på andra våningen.

1950 – 1960
Självbetjäningsbutikerna är ett uttryck för nya trender. Andra nyheter som konsumenterna stiftar bekantskap med är plastkassar, mjölktetror och sista försäljningsdag för brödprodukter.
1951 Elantos första snabbköp öppnas.
1952 Sokos-varuhuset blir färdigt. Hotell Vaakuna, Finlands största hotell, öppnas.
1956 HOK:s första självbetjäningsbutik öppnas.

1960 – 1970
Helsingfors fortsätter att växa kraftigt. Kvarteren i centrum börjar vara fullbyggda och tyngdpunkten flyttas till förorter och regionbyggnad.
1963 HOK:s verksamhet expanderar också branschmässigt: servicestation, frisörssalong, bokhandel och begravningsbyrå.
1965 HOK öppnar Merihotelli i Hagnäs. Elantos ledning byts helt ut: Ylermi Runko blir ny generaldirektör.
1968 Elantos utskänkningsverksamhet i Helsingfors börjar med restaurang Fennia.

1970 – 1980
Armas Tasa, verkställande direktör för HOK (1969-75), styr handelslaget allt starkare mot hotell- och restaurangverksamhet, medan dagligvaruhandeln krymper. Elanto satsar på hypermarkethandeln.
1971 Maximarket Alberga öppnas, Elanto svarar för dess livsmedelsavdelning. Hotell Helsinki övertas av HOK.
1972 HOK öppnar Hotell Hesperia. Hotell Torni till HOK.
1973 EKA-market Gamlas öppnas. Hotell Olympia till HOK.
1974 Hotell Klaus Kurki till HOK.
1976 Hotell Korpilampi blir färdigt.

1980 – 1985
Båda andelsföretagen präglas av förlustbringande verksamhet, och de skrider till radikala åtgärder.
1983 På krisens brant fusioneras de förlustbringande E-andelsaffärerna till EKA. Elanto beslutar att bli självständigt. Till sanerare finner SOK Juhani Pesonen från Wihuri-yhtymä.
1984 Handelslagen Teho i Hyvinge, Ahomaa i Träskända och Väinölä i Mäntsälä ansluter sig till HOK. Ässä-Market övertar alla HOK:s livsdugliga dagligvarubutiker.
1985 S-Förmånskortet och S-gruppens gemensamma bonussystem lanseras.

1985 – 1990
S-gruppen gör en av sina bästa affärer. OK-Liha är till salu och köpesumman blir slutligen 170 miljoner mark. Största ägaren HOK får 23 miljoner mark på affären och erhåller kapital för att förnya sig.
1986 köper HOK 12 Perämies-restauranger. Elanto förvärvar flera dotterbolag inom specialvaruhandeln.
1987 Ässä-Market förvärvar den privatägda Alepa-kedjan.

1990 – 1995
Den ekonomiska depressionen slår hårt mot Finland och landets ekonomi befinner sig i fritt fall. Antalet arbetslösa ökar till 500 000 när läget är värst. Statens och kommunernas skatteintäkter rasar och socialskyddsutgifterna skjuter i höjden. Försäkringsvärdena för fast egendom faller kraftigt.
1993 EKA hamnar i företagssanering då de som har insättningar i sparkassan vill ta ut sina pengar.
1995 HOK övertar Ässä-Markets efterföljare Ässä-Partners Oy och säljer hotellverksamheten till SOK.

1995 – 2000
1995 Även Elanto söker företagssanering då bolaget inte kan trygga sin finansiering inför en eventuell rusning till sparkassan.
1996 Elanto och Tradeka inleder samarbete på basis av saneringsprogrammet.
1998 Arto Hiltunen blir verkställande direktör för HOK.
1999 Arto Ihto blir verkställande direktör för Elanto.

2000 – 2006
Elantos skulder skärs inte ned i företagssaneringen. Bolaget har fortfarande flera stenhus och deras värde börjar stiga på nytt. Även affärsverksamheten blir snabbt vinstbringande. Framtiden är dock osäker vid Tradekas sida: Elanto klarar sig inte på egen hand. Det måste hitta en partner, som väljs på affärsmässiga grunder.
2004 Helsingfors Handelslag Elanto inleder sin verksamhet. Affärsidéerna förenhetligas enligt S-gruppens kedjor, och S-Förmånskortet införs i alla enheter.
2005 I oktober firar det nya handelslaget sitt hundrade år av verksamhet i huvudstadsregionen.
2006 Verksamheten i 21 Spar-butiker övertas av HOK-Elanto, HOK-Elanto blir marknadsledare inom dagligvaruhandeln i sin verksamhetsregion.