Hundra år av kooperation i huvudstadsregionen

HOK-Elanto har sina rötter i huvudstadsregionens andelsverksamhet, som grundades i början av förra seklet.

Den första betydande andelsaffären i Helsingfors är Elanto. Den grundas den 15 oktober 1905, då uppsagda bageriarbetare börjar planera en egen produktionsanläggning. Den planerade sammanslutningen utvidgas till en konsumentkooperation. År 1907 är Elantos första bageri färdigbyggt. Samtidigt öppnas också de första brödbutikerna och kaféerna.

Turbulensen i världen sprider sig till Finland. Motsättningarna mellan finländska arbetare och markägare förstärks. Arbetarnas andelslag lämnar SOK och grundar en egen partihandel, Centrallaget OTK. Det utträder aldrig officiellt ur SOK, men anses så småningom ha lämnat det.

De finsksinnade borgarna börjar planera en egen andelsaffär i anslutning till SOK. Konstituerande möte för handelslaget Helsingin Osuuskauppa hålls i januari 1919. I april samma år öppnar handelslaget butiker på Skatudden och vid Södra esplanaden.

År 1920 öppnar Elanto ett varuhus i Hagnäs och nya butiker på många andra håll  i staden. I Sörnäs byggs ett nytt huvudkontor och ett nytt bageri och en egen kvarn.

Även HOK växer kraftigt, och verksamhetsområdet utvidgas. Vid sidan om kolonialvaruaffärer grundas köttaffärer, bröd- och mjölkbutiker. År 1929 blir centralkontoret vid Mannerheimvägen klart, och förutom butiker rymmer det också den första restaurangen med utskänkningsrättigheter.

I slutet av 1980-talet moderniserar S-gruppen andelsverksamhetens grundläggande idé: ju mer konsumenterna köper desto mer gottgörelse får de. S-gruppens insikter leder till en svindlande tillväxt. Under de femton följande åren ökar gruppens marknadsandel från 16 procent till 31.

År 1995 tvingas Elanto under den svåra recessionen ansöka om företagssanering. Fem år senare är skulderna betalda och förhandlingar om en fusion med HOK inleds.
Resultatet blir att Helsingfors Handelslag Elanto inleder officiellt sin verksamhet 1.1.2004.

Första logos

 
Andelsaffären Elanto   Helsingfors Handelslag HOK