FULLMÄKTIGEVALET I HOK-ELANTO 26.3.–6.4.2020

För inte så länge sedan var till exempel 24/7-öppettiderna, de rödlappade produkterna, S-mobiltjänsten Mina köp, Alepa-cyklarna och Ässäplanerna bara önskemål som en del stadsbor hade. Nu är de en del av vår vardag. Som fullmäktigeledamot får du jobba för nya stadsönskemäl. HOK-Elanto är närvarande i sina ägarkunders vardag på många sätt. Handelslaget är ett företag som ägs av sina medlemmar, och medlemmarna kan delta i beslutsfattandet i företaget på många olika sätt. Medlemmarna representeras av fullmäktige, som väljs genom val bland handelslagets medlemmar vart fjärde år.

Till valkompassen >
Rösta här>

Så här röstar du i valet 26.3–6.4.2020

Fullmäktige i HOK-Elanto väljs genom proportionellt valsätt. Varje kandidat finns på en kandidatlista. Du röstar på en kandidat, men huruvida kandidaten kommer in i fullmäktige beror på såväl kandidatens eget röstetal som hela kandidatlistans röstetal.

I valet våren 2020 kan du rösta antingen elektroniskt eller per post. Röstningen pågår 26.3–6.4.2020. Röstsedel och röstningsanvisningar skickas per post till HOK-Elantos röstberättigade medlemmar under vecka 13. Rösträtt har alla medlemmar som fyllt 15 år före valåret. Medlemskapet ska ha börjat senast 31.12.2019. 

Mer information här >

Valordning Vaalijärjestys >

Rösta och vinn!

Bland alla som röstat lottar vi ut till tre vinna ett års inköp (värde à 12 000 €). De som röstar på webben deltar ytterligare i utlottningen av 50 restaurangpresentkort (värde à 100 €).

Regler för utlottningen (pdf)>


Vid problemsituationer kontakta hok-elanto.vaalit@sok.fi eller tfn. 0107660289 må-fr kl. 8-16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)