FULLMÄKTIGEVALET I HOK-ELANTO 26.3.–6.4.2020

HOK-Elantos fullmäktigevals röstningstid slutade på måndagen 6.4. kl. 23.59. Valresultatet kommer att publiceras på denna webbplats.

Så här röstar du i valet 26.3–6.4.2020

Fullmäktige i HOK-Elanto väljs genom proportionellt valsätt. Varje kandidat finns på en kandidatlista. Du röstar på en kandidat, men huruvida kandidaten kommer in i fullmäktige beror på såväl kandidatens eget röstetal som hela kandidatlistans röstetal.

I valet våren 2020 kan du rösta antingen elektroniskt eller per post. Röstningen pågår 26.3–6.4.2020. Röstsedel och röstningsanvisningar skickas per post till HOK-Elantos röstberättigade medlemmar under vecka 13. Rösträtt har alla medlemmar som fyllt 15 år före valåret. Medlemskapet ska ha börjat senast 31.12.2019. 

Mer information här >

Valordning Vaalijärjestys >

Rösta och vinn!

Bland alla som röstat lottar vi ut till tre vinna ett års inköp (värde à 12 000 €). De som röstar på webben deltar ytterligare i utlottningen av 50 restaurangpresentkort (värde à 100 €).

Regler för utlottningen (pdf)>


Vid problemsituationer kontakta hok-elanto.vaalit@sok.fi eller tfn. 0107660289 må-fr kl. 8-16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)