Handelslagsval

Handelslagsval - HOK-Elanto

Valet har avslutats.

HOK-Elantos val 2016:
Över 153 000 röstade

I HOK-Elantos fullmäktigeval röstade sammanlagt 153 495 ägarkunder, i föregående val var siffran 116 357. Röstningsprocenten steg från 21,0 till 26,0 procent. Möjligheten att rösta via internet utnyttjades av sammanlagt 71 086 medlemmar eller 46,3 procent av alla som röstade (40 204 och 34,6 %).

Antalet röstberättigade i valet var 590 714, vilket är 46 000 fler än i föregående val som förrättades 2012. Nu var det redan för tredje gången möjligt att rösta via internet i HOK-Elantos val. Handelslaget är den enda aktören i vårt land som erbjuder en så här stor väljarskara möjlighet att också rösta via internet. Systemet fungerade prickfritt under hela röstningstiden. Identiteten kontrollerades genom att väljaren loggade in på röstningsportalen med sina personliga bankkoder.

– Vårt mål var att höja röstningsaktiviteten till över 25 procent, vilket vi ansåg vara ett bra resultat i dagens läge. Det gläder mig att siffran nåddes och dessutom klart överträffades, säger HOK-Elantos VD Matti Niemi.

– Vi har försökt göra det enkelt att delta i valet genom att ge möjlighet att rösta både via internet och genom traditionellare poströstning. Det var tydligt att nya väljare valde att rösta via internet, medan antalet poströster låg kvar på samma nivå som tidigare. Vi försökte också höja valentusiasmen genom synlig marknadsföring och genom att förnya priserna som lottas ut bland alla som röstat.

Handelslaget är ett sant demokratiskt företag, där de kandidatlistor och personer som fått flest röster i valet påverkar i handelslagets högsta beslutande organ. Det är viktigt att fullmäktiges sammansättning motsvarar det breda ägarunderlagets åsikter om handelslagets förvaltning.

Två sätt att rösta

Valtjänsthelheten producerades för HOK-Elanto av Edita Prima Oy. Vid planeringen av valet fäste man särskild vikt vid att bevara valhemligheten och säkerställa att ingen kan rösta två gånger i valet. Däremot kan en avgiven röst inte i något skede kopplas till den person som avgett rösten.

25 nya representanter

I HOK-Elantos fullmäktigeval valdes det högsta beslutande organet i företaget som har Finlands bredaste ägarunderlag. Handelslagets fullmäktige har 60 ledamöter>> och mandatperioden är fyra år.

Till fullmäktige valdes 32 (34) kvinnor och 28 (26) män. Av de valda är 25 (32) ledamöter nya, en del av dem har tidigare varit med som suppleanter.

De tio kandidater som fick flest röster i valet var:

Erkki, Tuomioja, VTT, kansanedustaja, Helsinki 3 930 Lista B
Pentti Arajärvi, professori, Helsinki 2 665 Lista B
Tuula Haatainen, VTM, kansanedustaja, Helsinki 2 454 Lista B
Timo Harakka, kansanedustaja, Helsinki 2 402 Lista B
Jaana Pelkonen, VTM, kansanedustaja, Helsinki 2 356 Lista G
Kimmo Kiljunen, VTT, tietokirjailija, Vantaa 1 903 Lista D
Antti Kaikkonen, VTK, kansanedustaja, Tuusula 1 854 Lista V
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, Helsinki 1 718 Lista U
Sari Sarkomaa, THM, kansanedustaja, Helsinki 1 634 Lista G
Merike Rinne, eläkeläinen, Vantaa 1 508 Lista A


Kandidatlistornas röster fördelade sig på följande sätt:

Lista

Kandidatlistans namn

Röster

%

Platser

+/-

Internet

Internet%

A

Ikäihmisten parhaaksi

2 599

1,70 %

1

+1

1 003

38,6 %

               

B

Sosialidemokraatit, Helsinki

28 304

18,47 %

13

+4

10 833

38,3 %

C

Sosialidemokraatit, Espoo

5 788

3,78 %

2

 

2 658

45,9 %

D

Sosialidemokraatit, Vantaa

8 457

5,52 %

3

 

3 317

39,2 %

E

Sosialidemokraatit, Muu Uusimaa

8 167

5,33 %

3

 

3 198

39,2 %

B-E

 

50 716

33,09 %

21

+4

20 006

39,4 %

               

F

Kaupan osaajat

825

0,54 %

-

 

519

62,9 %

               

G

Kokoomus Helsinki

18 485

12,06 %

8

-1

9 038

48,9 %

H

Kokoomus Uusimaa

12 600

8,22 %

5

-3

6 765

53,7 %

I

Kristillisdemokraatit lähipalvelua kotimaisin tuottein

8 215

5,36 %

3

+1

3 716

45,2 %

J

Svenska folkpartiet - Suomen ruotsalainen kansanpuolue

5 162

3,37 %

2

 

1 833

35,5 %

G-J

 

44 462

29,01 %

18

-3

21 352

48,0 %

               

K

Asiakas - Kuluttajat

1 857

1,21 %

1

 

1 090

58,7 %

L

Asiakasomistajan asialla

1 733

1,13 %

1

 

1 097

63,3 %

M

Henkilöstön asialla

1 220

0,80 %

-

 

658

53,9 %

K-M

 

4 810

3,14 %

2

 

2 845

59,1 %

               

N

Vasemmistoliitto

10 574

6,90 %

4

-2

4 748

44,9 %

               

O

Hyvät jakoon

556

0,36 %

-

 

329

59,2 %

               

P

Helsingin Perussuomalaiset

3 978

2,60 %

2

 

1 683

42,3 %

Q

Uudenmaan Perussuomalaiset

5 930

3,87 %

2

 

2 783

46,9 %

P-Q

 

9 908

6,46 %

4

 

4 466

45,1 %

               

R

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen lista

2 622

1,71 %

1

 

1038

39,6 %

               

S

From Waste to Taste

1 365

0,89 %

-

 

907

66,4 %

               

T

Vihreät - Uusimaa

6 041

3,94 %

2

 

3 708

61,4 %

U

Vihreät - Helsinki

9 758

6,37 %

4

 

6 068

62,2 %

T-U

 

15 799

10,31 %

6

 

9 776

61,9 %

               

V

Suomen Keskusta

8 737

5,70 %

3

 

3 984

45,6 %

               

W

Demokraattinen liitto, Demokraatit - Demokraterna

284

0,19 %

-

 

111

39,1 %

               
   

153 257

100,00 %

60

 

71 086

46,3 %

Antalet förkastade röster var 238.

           


Följande personer invaldes i fullmäktige, ordningsföljden motsvarar det slutliga jämförelsetalet.

Tuomioja

Erkki

valtiotieteen tohtori, kansanedustaja

Helsinki

3 930

Pelkonen

Jaana

kansanedustaja, VTM

Helsinki

2 356

Arajärvi

Pentti

professori

Helsinki

2 665

Kauma

Pia

KTM

Espoo

1 267

Haatainen

Tuula

VTM, kansanedustaja

Helsinki

2 454

Alanko-Kahiluoto

Outi

kansanedustaja

Helsinki

1 718

Sarkomaa

Sari

kansanedustaja, THM

Helsinki

1 634

Kiljunen

Kimmo

VTT, tietokirjailija

Vantaa

1 903

Ebeling

Mika

pastori, raamattukouluttaja

Helsinki

657

Uotila

Kari

kansanedustaja

Espoo

1 112

Kuusisto

Merja

erikoissairaanhoitaja

Tuusula

949

Niikko

Mika

kansanedustaja, yrittäjä

Vantaa

510

Särkijärvi

Jouni

arkkitehti

Espoo

519

Kaikkonen

Antti

VTK, kansanedustaja

Tuusula

1 854

Harakka

Timo

kansanedustaja

Helsinki

2 402

Alén

Sini

lastentarhanopettaja

Vantaa

490

Asko-Seljavaara

Sirpa

professori

Helsinki

1 167

Värmälä

Johanna

sairaanhoitaja (ylempi AMK), aluetoimitsija

Espoo

667

Månsson

Björn

journalist

Helsingfors

897

Hiltunen

Rakel

kaupunkineuvos

Helsinki

1 115

Bryggare

Arto

kauppatieteiden kandidaatti

Helsinki

998

Hakola

Juha

ylikomisario, hallintotieteiden maisteri

Helsinki

901

Abdulla

Zahra

kätilö

Helsinki

1 016

Laurikainen

Samuli

luomuviljelijä

Helsinki

748

Kähärä

Sirkka-Liisa

sairaanhoitaja (AMK)

Vantaa

935

Kanerva

Seppo

ye-kommodori

Helsinki

457

Vahasalo

Raija

rehtori, ent. kansanedustaja

Kirkkonummi

506

Kinnunen

Marjo

tiiminvetäjä

Helsinki

1 174

Karttunen

Pasi

pääluottamusmies

Hyvinkää

465

Laukkanen

Antero

kansanedustaja, sosiaalineuvos

Espoo

636

Peltokorpi

Terhi

kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK)

Helsinki

591

Paavolainen

Sara

näyttelijä, suntio-opiskelija

Helsinki

931

Rydman

Wille

kansanedustaja, VTM

Helsinki

845

Krohn

Irina

teatteritaiteen maisteri, toimitusjohtaja

Helsinki

610

Söderman

Jacob

juris licentiat, oikeustieteen lisensiaatti

Helsingfors

752

Suonperä

Kaarina

kamarineuvos, tapakouluttaja

Vantaa

498

Prusti

Riitta

eläkeläinen

Helsinki

609

Puhakka

Sirpa

päätoimittaja

Helsinki

630

Kokkonen

Paula

varatuomari

Helsinki

700

Luhtanen

Leena

valtiotieteiden maisteri

Espoo

541

Juvonen

Arja

kansanedustaja, geronomi (AMK)

Espoo

462

Reinikainen

Pekka

lääkäri

Helsinki

474

Järvinen

Jukka

päihdetyöntekijä, opiskelija

Helsinki

560

Norrena

Vaula

tutkija, pienyrittäjä

Vantaa

427

Eklund

Tarja

leipomotyöntekijä

Vantaa

608

Bogomoloff

Harry

VTM

Helsinki

661

Laaninen

Timo

HTM, puoluesihteeri

Helsinki

456

Larmo

Jussi

palvelupäällikkö, tradenomi

Kerava

430

Finne-Elonen

Laura

erikoislääkäri, specialläkare

Helsingfors

656

Vepsä

Sinikka

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

Helsinki

395

Koivulaakso

Dan

YTM, sopimustoimitsija

Helsinki

591

Könkkölä

Kalle

toiminnanjohtaja

Helsinki

483

Hakanen

Yrjö

freelancer, VTM

Helsinki

671

Niemi

Marika

liiketalouden lehtori, KTM

Espoo

470

Rinne

Merike

eläkeläinen

Vantaa

1 508

Anttila

Maija

sairaanhoidon opettaja

Helsinki

393

Rantanen

Mari

ensihoitaja (AMK), omaishoitaja

Helsinki

375

Rihtniemi

Suvi

DI, toimitusjohtaja

Helsinki

646

Saksala

Harri

muusikko, oikeustieteen kandidaatti

Helsinki

358

Nurminen

Jukka

palveluvastaava, restonomi

Helsinki

991

Utöver ledamöterna i fullmäktige valdes också 60 suppleanter.

Ett helt års inköp för 12 000 € till tre vinnare

Bland alla som röstat utlottades tre priser som bestod av ett helt års inköp för 12 000 €. De lyckliga vinnarna är: Nora Nisula från Esbo, Pasi Nieminen från Tusby och Leena Liukko från Vanda.

De som röstade via internet deltog också i en extra utlottning av 50 stycken restaurangpresentkort à 100 €.
Se vinnarnas namn>>

http://bit.ly/1Zde9GS
#hokelantovaalit

Mer information:

Ekonomidirektör Laura Oja, tfn 010 76 60300, laura.oja(at)sok.fi
Informationschef Ralf Nyberg, tfn 010 76 60590, ralf.nyberg(at)sok.fi

 

 

         


Frågor om valet

Skicka e-post till hok-elanto.vaalit@sok.fi eller ring 010 76 60289 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) vardagar kl. 8-21. Via denna länk kan du bekanta dig med HOK-Elantos stadgar: Stadgar (PDF)