VD och ledningsgruppen

Verkställande direktörens uppgift är att leda handelslagets verksamhet i enlighet med lag, dessa stadgar samt beslut och anvisningar givna av förvaltningsorganen.
Till uppgifterna hör att för styrelsen utarbeta förslag till handelslagets affärsstrategier, målsättningsnivå, verksamhetsplaner och budget samt omfattande investeringar och realiseringar.

Ledningsgruppen

Veli-Matti Liimatainen, VD 
Jouko Heinonen, divisionsdirektör; restaurangerna (t.om. 1.8.2018)
Henriikka Puolanne,  divisionsdirektör; restaurangerna (fr.o.m. 1.8.2018)
Kimmo Nikula, divisionsdirektör; market- och varuhushandel, begravningstjänsten och den juridiska tjänsten
Lassi Juntunen, divisionsdirektör; Prisma, Kodin Terra, ABC och webhandel
Juha Ilvonen, planeringsdirektör
Jyrki Karjalainen, fastighetsdirektör
Antero Levänen, personaldirektör
Laura Oja, ekonomidirektör
Tuomas Ahola, kommunikations- och marknadsföringsdirektör