Styrelsen

Styrelsen svarar för handelslagets förvaltning och ett ändamålsenligt ordnande av verksamheten enligt lagstiftningen och handelslagets stadgar. Styrelsen beslutar om handelslagets strategier och helhetsmålsättningar samt årliga ekonomiska målsättningar och verksamhetsplaner, upprättar bokslut och koncernbokslut och kommer med förslag till åtgärder enligt de krav som räkenskapsperiodens resultat ställer.

I HOK-Elantos styrelse ingår förutom verkställande direktören sex andra medlemmar, som utnämns av förvaltningsrådet. Styrelsens mandatperiod är ett år.

Styrelsen  2018

Liimatainen Veli-Matti, ekonomie magister, Esbo, ordförande
Entelä Tuula, juris kandidat, ekonom, Esbo, vice ordförande

Aspara Jaakko, professor, Helsingfors
Keronen Taru, verkställande direktör, Träskända
Laaksonen Pekka, ekonomie magister, Helsingfors
Muhonen Sallamaari, kommunikationskonsult, Helsingfors
Uitto Markku, verkställande direktör, Esbo