Fullmäktige

Det högsta beslutande organet i Helsingfors Handelslag Elanto är fullmäktige, som beslutar om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, åtgärder som ett överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen eller koncernbalansräkningen föranleder och om valet av förvaltningsrådets medlemmar och revisorer.

HOK-Elantos ägarkunder dvs. medlemmar väljer till sina representanter i fullmäktige 60 ledamöter och lika många suppleanter. Valet förrättas vart fjärde år.

Fullmäktige 2016 – 2020

Abdulla Zahra,  barnmorska, Helsingfors
Alanko-Kahiluoto Outi, riksdagsledamot, Helsingfors
Alén Sini, barnträdgårdslärare, Vanda
Anttila Maija, sjukvårdarlärare, Helsingfors
Arajärvi Pentti, professor, Helsingfors
Asko-Seljavaara Sirpa, professor, Helsingfors
Bogomoloff Harry, pol.mag., Helsingfors
Bryggare Arto, ekon. kand., Helsingfors
Ebeling Mika, pastor, Helsingfors
Eklund Tarja, bageriarbetare, Vanda
Finne-Elonen Laura, specialläkare, Helsingfors
Haatainen, Tuula, pol.mag., Helsingfors
Hakanen Yrjö, pol.mag., Helsingfors
Hakola Juha, överkommissarie, Helsingfors
Harakka Timo, riksdagsman, Helsingfors
Hiltunen Rakel, kommunalråd, Helsingfors
Juvonen Arja, riksdagsledamot, Esbo
Järvinen Jukka, rusvårdsarbetare, Helsingfors
Kaikkonen Antti, riksdagsman, Tusby
Kanerva, Seppo, kommodor, Helsingfors
Karttunen Pasi, huvudförtroendeman, Hyvinge
Kauma Pia, ekon. mag., Esbo
Kiljunen Kimmo, politices.doktor,  Vanda
Kinnunen Marjo, teamledare, Helsingfors
Koivulaakso Dan, pol.mag., Helsingfors
Kokkonen Paula, vicehäradshövding, Helsingfors
Krohn Irina, VD, Helsingfors
Kuusisto Merja, specialsjukskötare, Tusby
Kähärä Sirkka-Liisa, sjukvårdare, Vanda
Könkkölä Kalle, verksamhetsledare, Helsingfors
Laaninen Timo, förvaltn. mag., Helsingfors
Larmo Jussi, tradenom, Kervo
Laukkanen Antero, riksdagsman, Esbo
Laurikainen Samuli, ekojordbrukare, Helsingfors
Luhtanen Leena, pol.mag., Esbo
Månsson Björn,  journalist, Helsingfors
Niemi Marika, lektor i affärsverksamhet,  Esbo
Niikko Mika, riksdagsman, Vanda
Norrena Vaula, forskare, Vanda
Nurminen Jukka, restonom, Helsingfors
Paavolainen Sara, skådespelare, Helsingfors
Pelkonen Jaana, riksdagsledamot, Helsingfors
Peltokorpi Terhi, barnmorska, Helsingfors
Prusti Riitta, pensionär, Helsingfors
Puhakka Sirpa, chefredaktör, Helsingfors
Rantanen Mari, primärvårdare, Helsingfors
Reinikainen Pekka, läkare, Helsingfors
Rihtniemi Suvi, VD, Helsingfors
Rinne Merike, pensionär, Vanda
Rydman Wille, riksdagsman, Helsingfors
Saksala Harri, jur.kand., Helsingfors
Sarkomaa Sari, riksdagsledamot, Helsingfors
Suonperä Kaarina, kammarråd, Vanda
Särkijärvi Jouni, arkitekt, Esbo
Söderman Jacob, jur.lic., Helsingfors
Tuomioja Erkki, riksdagsman, Helsingfors
Uotila Kari, riksdagsman, Esbo
Vahasalo Raija, rektor, Kyrkslätt
Vepsä Sinikka, sjukvårdare, Helsingfors
Värmälä Johanna, sjukvårdare, Esbo