Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka styrelsens och verkställande direktörens skötsel av handelslagets förvaltning och verksamhet. Förvaltningsrådet fastställer handelslagets centrala strategier och övergripande ekonomiska mål samt utser verkställande direktör och väljer ledamöter till handelslagets styrelse.

HOK-Elantos förvaltningsråd består av 18  medlemmar, av vilka två är personalrepresentanter. Medlemmarnas mandatperiod är tre år.

Förvaltningsrådet  2018

Bergholm Jorma, ordförande,
verkställande direktör, Helsingfors
Zyskowicz Ben, 1:a vice ordförande,
riksdagsman, Helsingfors
Uotila Kari, 2:a vice ordförande,
riksdagsman, Esbo

Alén Sini, barnträdgårdslärare, Vanda
Bryggare Arto, ekonomie kandidat, Helsingfors
Hakola Juha, överkommissarie, Helsingfors
Harakka Timo, riksdagsman, Helsingfors
Huhta Seppo, journalist, Espoo
Kiljunen Kimmo, politices doktor, Vanda
Krohn Irina, magister i teaterkonst, Helsingfors
Kuusisto Merja, specialsjukskötare, Tusby
Kuusniemi Piia, huvudförtroendeman, Riihimäki, personalrepresentant
Kähärä Sirkka-Liisa, sjukskötare, Vanda
Laitinen Reija, marketchef, Helsingfors, personalrepresentant
Månsson Björn, journalist, Helsingfors
Niemi Marika, lektor i affärsekonomi, Esbo
Puura Heli, juris kandidat, Helsingfors
Saukkonen Lea, utvecklingschef, Helsingfors