Kort om

Huvudstadsregionens egna handelslag

HOK-Elanto producerar förmåner och tjänster för invånarna i huvudstadsregionen. Den egna affärsverksamheten kompletteras av S-gruppen och tiotals partners i olika branscher. HOK-Elantos värderingar är ägarkundens intresse, kompetent personal, förmåga till förändring, ansvarstagande och resultatbringande verksamhet.

HOK-Elanto är S-gruppens största regionhandelslag som ägs av 560 000 ägarkunder. Den årliga omsättningen uppgår till nästan 1,9 miljarder euro och företaget sysselsätter mer än 6 000 personer. HOK-Elanto betjänar på cirka 300 verksamhetspunkter i huvudstadsregionen och är marknadsledande inom dagligvaruhandeln. Ytterligare är HOK-Elanto en av de största aktörerna inom restaurangbranschen i Norden.