Kooperationen

Den kooperativa affärsverksamheten skiljer sig på många sätt från andra företagsformer. Avsikten med verksamheten är att stöda medlemmarnas ekonomi med affärsverksamhet som producerar varor och tjänster som medlemmarna har nytta av. Centrala kooperativa principer är öppet medlemskap, demokrati och återbäring av överskottet till medlemmarna.

Moderna handelslag är samtidigt affärsföretag och samfund för gemenskap. S-gruppens kooperativa verksamhet innebär lönsam affärsverksamhet, som står nära konsumentens vardag. Verksamheten är regional, vilket innebär att besluten fattas nära kunden. Avkastningen används till att utveckla tjänsterna. Verksamheten siktar på kontinuitet och långsiktig planering. De kooperativa kvartalet är snarare ett kvartssekel än tre månader.

HOK-Elantos kärnuppgift är att producera förmåner, tjänster och välstånd för sina ägarkunder. Värderingarna som styr verksamheten är ägarkundens intresse, kunnig personal, förmågan att förändras, ansvarfullhet och resultatgivande verksamhet.