Ansvar är vardagliga gärningar

Ansvarsfullhet har i alla tider hört till handelslagens verksamhetsprinciper. HOK-Elanto betonar kundernas och personalens välbefinnande och strävar efter att vårda vår gemensamma livsmiljö. Ansvarsfullhet är framför allt genuina handlingar i vardagen.

I sortimentet vinner miljömärkta produkter allt mera fotfäste liksom även Fair Trade produkterna. I affärerna följer man med energiförbrukningen och avfallet sorteras så ändamålsenligt som möjligt. Med omsorgsfull egenkontroll säkrar man produkternas kvalitet och hållbarhet. Även övervakningen av åldergränser i försäljningen är en del av den ansvarfulla verksamheten.

HOK-Elanto erbjuder sina 6000 anställda en "totalförmånlig" anställning som utöver lönen även omfattar betydande personalförmåner samt en trygg, bestående arbetsplats. Inom HOK-Elanto upplever man mångfald som positivt och har under flera år utbildat och anställt invandrare och för närvarande består personalen av medarbetare från 27 olika länder.