Ett finländskt företag som du äger

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat HOK-Elanto symbolen för nyckelflaggan. Motiveringarna till beviljandet är bl.a. den breda inhemska ägarbasen och den stora andelen av inhemska produkter i företagets omsättning.

HOK-Elanto har med sina över 600 000 ägarkunder den breadste ägarbasen av alla landets företag. Ägarkunder är ordagrant både företagets kunder och samtidigt dess ägare.

Över 80 procent av HOK-Elantos omsättning härrör sig från produkter framställda i Finland.

Nyckelflaggan vittnar även om HOK-Elantos roll som ett ansvarsfullt företag, som är en av regionens största arbetsgivare. Företaget sysselsätter mera än 6 000 professionella i servicebranschen på cirka 320 verksamhetspunkter.

Mångkulturalism är också en del av HOK-Elantos vardag. Genom att utbilda och sysselsätta invandrare främjar vi deras anpassning till det finska samhället. Nylands TE-central har beviljat HOK-Elanto utmärkelsen Kotomaa – Uusimaa (Hemland – Nyland) för dess långvariga integrationsarbete.