Usein kysyttyä - Omaisen kuolema

 

Miten kuolintapauksissa menetellään
Jäsenen kuolinpäivä päivittyy järjestelmiimme väestötietojärjestelmän kautta. Kun tieto jäsenen kuolemasta on tullut, lähetetään kuolinpesälle kirje, jossa on tarvittavat ohjeet jäsenyyden ja mahdollisten S-Pankin palveluiden lopettamiseksi. Vainajan jäsenyyteen liittyvät S-Etukortit eivät enää kerrytä Bonusta, eikä niillä voi maksaa. Yhteiseen tiliin tai yhteiseen luottoon liitetyt kortit suljetaan, eikä niitä voi enää käyttää. Osuusmaksu voidaan maksaa kuolinpesälle tai edunsaajalle perunkirjoituksen jälkeen. Jäsenyys voidaan myös siirtää edunsaajalle. Omaisten tulee hoitaa jäsenyyden päättäminen vuoden sisällä kuolinpäivästä. Ohjeita kuolinpesan asioiden hoitajalle
Mitä papereita tarvitaan kuolleen jäsenen eron yhteydessä?
  • Osuusoikeuden siirto/eroaminen -lomake
  • Asiakasomistajasopimus, mikäli vainajan jäsenyys siirretään edunsaajalle
  • Tuotteiden ja palveluiden irtisanominen-lomake pankin palveluiden irtisanomiseksi
  • Perukirja sukuselvityksineen tai perukirja ja maistraatin vahvistama pesänosakasluettelo
  • Yksilöity valtakirja kaikilta pesänosakkailta
  • Mahdollisen testamentin, avioehtosopimuksen ja perinnönjakokirjan Kaikki edellä mainitut pyydämme palauttamaan Prisman tai Sokoksen asiakaspalvelupisteeseen. Asianhoitajan on todistettava henkilöllisyytensä. Jos kuolinpesä on antanut toimeksiannon HOK-Elannon Perunkirjoitustoimistolle, on jäsenyyden ja S-Pankin palveluiden lopetus mahdollista hoitaa myös Perunkirjoitustoimiston kautta. Ohjeita kuolinpesan asioiden hoitajalle
Kuinka kuolinpesän ja S-Pankkiin liittyvien asioiden käsittelyssä on tietoturva-asiat huomioitu.
Osuuskauppa on huolehtinut siitä, että sen henkilökunta sitoutuu pitämään salassa luottolaitostoiminnasta annetun lain 141 §:ssä tarkoitetut pankkisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot noudattaen soveltuvin osin Finanssialan Keskusliitossa laadittuja pankkisalaisuusohjeita. Perukirjoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niissä olevia tietoja hyödynnetä missään muussa tarkoituksessa kuin oikeudenomistajien selvittämisessä. Asiakasta suojaa luottolaitoslain mukainen pankkisalaisuus, josta on säädetty rikos- ja vahingonkorvausoikeudelliset seuraamukset.