Yhteistyökumppanit

Tuemme arvojemme mukaisia kohteita ja haluamme panostaa ennen kaikkea vastuullisuuteen. HOK-Elanto on mukana mm. lastensuojelutyössä, rahoittamassa pallokenttiä nuorille, järjestämässä ruoka-apua vähävaraisille ja työllistämässä vajaakuntoisia.

Tuemme mm. Suomen Punaista Ristiä, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskusta, Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:tä sekä Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta.

Lue lisää HOK-Elannon vastuullisuushankkeista.

Yhteistyökumppaneitamme:

  Espoon nuorisopalvelut

Espoon nuorisopalvelut

Espoon kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa espoolaisille lapsille ja nuorille monipuolista, virikkeellistä ja turvallista vapaa-ajantoimintaa sekä tietoa ja neuvontaa nuoren elämää koskevissa asioissa.

Yhtenä toimintana tarjotaan yhteistyössä HOK-Elannon kanssa Ansio-kursseja, jotka toteuttaa nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOx.

Lisätietoja: http://duunisauma.munstadi.fi/ansio/

www.espoo.fi/nuoriso

  Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Tarjoaa nuorille monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa. Duunisauma on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja HOK-Elannon yhteistyöprojekti.

Sivustolta lisätietoa mm. Ansiokursseista, Junnut jeesaa -hankkeesta sekä HattuAkatemia -mediahankkeesta.

www.duunisauma.munstadi.fi

www.hel.fi/hki/Nk/fi

  Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri

MLL:n Uudenmaan piiri toteuttaa HOK-Elannon nimikkohankkeina Kylämummi- ja -vaaritoimintaa sekä Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa.

MLL:n Uudenmaan piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta ja hyvinvointia. MLL:n Uudenmaan piiri ja paikallisyhdistykset tarjoavat monipuolista toimintaa arjessa jaksamisen tueksi. Paikallisyhdistyksiä on yhteensä 96 kpl ja niissä jäseniä 22 994. Suurin jäsenryhmä on 31-40 -vuotiaat. Kaiken kaikkiaan jäsenistömme keski-ikä on 31,3v.

Olemme uusien kuntakumppannuuksien myötä laajentaneet toimintaamme ja käynnistäneet alueelliset ohjauspisteet Länsi- ja Itä – Uudellemaalle. Lisäksi osana markkinointiamme ja varainhankintaa Marskin Muksut niminen lasten vaatteiden ja tarvikkeiden second hand shop avattiin joulukuussa. Se toimii myös yhtenä vapaaehtoistoiminnan paikkana ja tavoitteena on kertoa laajasta toiminnastamme siellä käyville lapsiperheille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

HOK-Elannon tukemien hankkeiden lisäksi toimintamuotoja on monia:
tilapäinen lastenhoitoapu perheille, perhekahvilat, kerhotoiminta, perhekummitoiminta, koulutukset ja tukioppilastoiminta.

www.uudenmaanpiiri.mll.fi

  Punainen Risti

Punainen Risti

Punaisen Ristin ja HOK-Elannon yhteinen hanke on Hyvän Elämän Eväät. Lisäksi HOK-Elanto on mukana valtakunnallisessa jäsenhankintaprojektissa.

Punaisen Ristin toimintamuotoja ovat  ensiapuryhmätoiminta, ensiapukoulutus, nuorisotoiminta, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, kansainvälinen katastrofiapu, valmiustoiminta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, monikulttuurisuustoiminta, LäksyHelppi-ryhmät, ystävätoiminta, sosiaali- ja terveysalan ohjelmat,  veripalvelutoiminta ja yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Hyvän Elämän Eväät

Punaisen Ristin ja HOK-Elannon yhteisessä hankkeessa käsitellään henkistä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Kerran viikossa järjestetään kohtaamispisteitä, joissa Punaisen Ristin vapaaehtoiset keskustelevat kahvikupin ääressä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kävijöiden kanssa. Kohtaamispisteitä järjestetään kaikkialla minne on helppo tulla juttelemaan – HOK-Elannon toimipisteissä, Punaisen Ristin tiloissa, toreilla, nuorten tapahtumissa ja oppilaitosten hyvinvointipäivillä.

Lisäksi viikottain järjestetään teematilaisuuksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista henkiseen hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

www.hyvanelamanevaat.fi

www.punainenristi.fi

   Suomen Palloliitto

Suomen Palloliitto

S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhteistyö tähtää uusien lasten lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen eri puolelle Suomea. Valtakunnallisen Monitoimikenttäohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta.

Suomen Palloliitto ry (Finlands Bollförbund rf) on perustettu 1907. Kansainväliseen Jalkapalloliittoon (FIFA) SPL liittyi 1908 ja Euroopan Jalkapalloliittoon (UEFA) 1954.

Suomen Palloliittoon kuuluvissa yli 1 000 jäsenseurassa on noin 115 000 rekisteröityä pelaajaa. Jalkapalloa harrastaa Suomen Gallupin tutkimusten mukaan 500 000 suomalaista. Suomen Palloliitto on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto.

www.palloliitto.fi

   Yrityskylä

Yrityskylä

HOK-Elanto ja Alepa on mukana Yrityskylässä tukemassa kuudesluokkalaisten talouden-, työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta.

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu työelämän, yhteiskunnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Euroopan komission palkitsema opintokokonaisuus tavoittaa jo puolet Suomen kuudesluokkalaisista. Opintokokonaisuus ylittää oppiainerajat, ja toimintapäivä perustuu toiminnalliseen ja elämyksellisiin roolipedagogiikkaan. Toiminta on herättänyt huomiota ja kiitosta myös kansainvälisesti. Euroopan komissio palkitsi syksyllä 2013 Yrityskylän Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailussa yrittäjämäisen ajattelun edistämisestä. Lisäksi vuonna 2012 Yrityskylä palkittiin Euroopan parhaana yrittäjyyskasvatuksen hankkeena sekä Euroopan parhaana kumppanuushankkeena (innovatiivisin uusi kumppanuusohjelma, International Partnership Network 2012).

Lue lisää >>