Osuuskauppa Hämeenmaan tietosuojainformaatio

S-ryhmässä käsittelemme ja ryhmittelemme henkilötiedot niiden käyttötarkoitusten mukaan. Rekisterinpitäjänä toimii se S-ryhmän yritys, joka vastaa kyseisen henkilötiedon keruun ja käytön lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta sekä huolehtii rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta.

Yleisen S-ryhmän tietosuojainformaation löydät tietosuojasivustoltamme s-ryhma.fi/tietosuoja. Tältä sivulta löydät tietoa sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, joka koskee vain osuuskauppaamme ja jossa toimimme rekisterinpitäjänä.

Linkit rekistereihin:
Osuuskauppa Hämeenmaan kilpailu- ja arvontarekisteri>>
Osuuskauppa Hämeenmaan asiakaspalauterekisteri>>
Osuuskauppa Hämeenmaan tilausten ja varausten asiakasrekisteri>>
Osuuskauppa Hämeenmaan polttoöljykaupan asiakasrekisteri>>
Osuuskauppa Hämeenmaan ruokatiliasiakkuuden rekisteri>>
Osuuskauppa Hämeenmaan Prismojen oheispalveluiden asiakasrekisteri>>
Osuuskauppa Hämeenmaan laskutusasiakkuuden rekisteri>>
Hämeenmaan Rauta Oy:n rautakaupan asiakasrekisteri>>
Vesijärven Auto Oy:n autokaupan asiakasrekisteri>>


Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saat tietosuoja.hameenmaa@sok.fi -osoitteesta ja tietosuojasivustoltamme s-ryhma.fi/tietosuoja.