Kilpailu- ja arvontarekisteri

Hämeenmaan kilpailu- ja arvontarekisteri
Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
 
Rekisterinpitäjä: Osuuskauppa Hämeenmaa, Apilakatu 2, PL 41, 15111 Lahti
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Marjo Laurila, marjo.laurila@sok.fi
 
Rekisterin nimi:
Osuuskauppa Hämeenmaan kilpailu- ja arvontarekisteri.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Luovuttamasi henkilötiedot tallennetaan väliaikaisesti arvonnan/kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi sekä voittajan kontaktointia varten. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen.
 
Rekisterin sisältämät tiedot:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot.
 
Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään ainoastaan arvontalipukkeen kautta
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Antamiasi henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansien osapuolien käyttöön. Tiedot tuhotaan palkinnon arpomisen jälkeen. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
 
Rekisterin suojaus:
Paperilla saatuja tietoja säilytetään siten, että niihin pääsee käsiksi vain Osuuskauppa Hämeenmaan henkilökunta.  Sähköisessä muodossa (esimerkiksi www-sivuilla) luovutetut tiedot tallennetaan S-ryhmän omilla palvelimilla sijaitseviin, teknisesti suojattuihin tietokantoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
 
Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa tietojen tuhoamiseen asti, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
 
Rekisterivastaava
Marjo Laurila
Osuuskauppa Hämeenmaa
PL 41
15111 Lahti