Hallinto ja johto

Osuuskauppa Hämeenmaan omistavat sen asiakkaat. Omistajilla on luonnollisesti mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan. Vaikuttaminen voi tapahtua monella tavalla, kuten äänestämällä edustajiston vaaleissa, toimimalla itse hallintoelimissä tai antamalla suoraa palautetta osuuskaupan toiminnasta erilaisia palautekanavia pitkin.
 
Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallintoneuvoston
Hämeenmaan edustajistoon kuuluu 45 vaaleilla valittua jäsentä. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa sen tehtävänä on mm. tilinpäätösasioiden ja osuuskaupan tuloksen sekä ylijäämän (voitonjaon) tai tappion käsittely. Syyskokouksessa sen tehtävänä on mm. hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä edustajiston, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.
 
Hallintoneuvosto hyväksyy strategian
Hämeenmaan hallintoneuvostoon kuuluu 23 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto myös vahvistaa osuuskaupan strategian.
 
Hallitus ohjaa liiketoimintaa
Hämeenmaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen tehtävänä on valmistella Hämeenmaan kilpailustrategia. Hallitus valvoo strategian toteutumista liiketoiminnassa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa.
 
Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan.