Hallinto ja johto

Osuuskauppa Hämeenmaan omistavat sen asiakkaat. Yksi osuustoiminnan kivijaloista on demokraattisuus, ja luonnollisesti omistajille kuuluu mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan. Vaikuttaa voi esimerkiksi äänestämällä edustajiston vaaleissa, toimimalla itse hallintoelimissä tai antamalla palautetta osuuskaupan toiminnasta erilaisia palautekanavia pitkin.
 
Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallintoneuvoston
Hämeenmaan edustajistoon kuuluu 45 vaaleilla valittua jäsentä. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa sen tehtävänä on muun muassa vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Syyskokouksessa edustajisto muun muassa valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.
 
Hallintoneuvosto hyväksyy strategian
Hämeenmaan hallintoneuvostoon kuuluu 23 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto myös vahvistaa osuuskaupan strategian sekä valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan.

Hallitus ohjaa liiketoimintaa
Hämeenmaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen tehtävä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se muuan muassa päättää osuuskaupan strategiasta ja taloudellisista tavoitteista sekä valvoo niiden toteutumista liiketoiminnassa.
 
Johtoryhmän tehtävänä on johtaa operatiivista toimintaa ja viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan.