Samarbetspartner

S-gruppens handelslag är fortfarande Finlands Röda Kors (FRK) huvudpartner. Handelslagen stöder årligen FRK:s verksamhet. Eepee och Finlands Röda Kors distrikt Västra Finland fortsätter det i gynnsamma tecken påbörjade samarbetet i olika former under 2010. Samarbetet bedrivs under det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och Finlands Röda Kors.

Dessutom deltar Eepee årligen i MBF:s kampanj En god start på skolvägen: varje förstaklassist inom Eepees verksamhetsområde kan få material som anknyter till den begynnande skolgången och en hobbyryggsäck.