24.11.2012

Handelslagets bulletin 24.11.2012

Som allmänt meddelande i enlighet med 5§ valordningen i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa meddelas följande:

EEPEES FULLMÄKTIGEVAL 2013

Valet förrättas 27.2–18.3.2013 som poströstning.  I valet väljs bland medlemmarna de 50 ledamöterna i fullmäktige och ett tillräckligt antal suppleanter för fyraårsperioden 2013–2016 utses enligt valresultatet. Valmaterialet postas 25–26 februari till de röstberättigade ägarkunderna i Eepee. Medlemmarna returnerar röstsedlarna per post till Eepees centralvalnämnd i kuvert vars porto är betalt.

Uppställningen av kandidater börjar 2.1.2013 och avslutas 23.1.2013 kl. 16.00
Röstningstiden är 27.2–18.3.2013
Rösträkningen sker efter valets slut, och resultatet offentliggörs 21.3.2013.


    
Medlemmarna i Eepee uppmanas att vid behov kontrollera den i medlemsfilen antecknade postadressen, till vilken röstsedlarna enligt 8§ valordningen skickas.

Medlemsområdena och antalet ledamöter som väljs in per medlemsområde
Enligt ett beslut som fattats av förvaltningsrådet 31.10.2012 ska vid fullmäktigevalet år 2013 inväljas 50 ledamöter i Eepees fullmäktige från tre medlemsområden, nämligen:

Medlemsområde 1,
Kauhava, Lappajärvi, Lappo, Vörå (Pettersbacka), Alajärvi, Alavo (Töysä), Kuortane, Soini, Vindala och Etseri. Till fullmäktige väljs 16 ledamöter från detta område.

Medlemsområde 2,
Ilmola och Seinäjoki, Till fullmäktige väljs 19 ledamöter från detta område.

Medlemsområde 3,
Storå, Jalasjärvi, Bötom, Kauhajoki, Kurikka, Östermark, Närpes, Kristinestad och Kaskö. Till fullmäktige väljs 15 ledamöter från detta område.

Det är ju du som beslutar vem det är som representerar dig!

Varje ägarkund har en röst vid valet av handelslagets fullmäktige. Fullmäktige är det högsta beslutande organet i handelslaget. Fullmäktige väljs bland handelslagets medlemmar, dvs. ägarkunder, vid val som förrättas vart fjärde år. Vid valet röstberättigade är alla som före början av valåret har antagits som medlemmar och fyllt 15 år.

www.s-osuuskauppavaalit.fi/eepee


Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Centralvalnämnden