13.10.2016

S-gruppens försäljning ökade: "Handeln med bruksvaror överträffade förväntningarna"

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning i januari-september 2016 ökade med 1,8 procent och uppgick till 8 150 miljoner euro. Försäljningen ökade i synnerhet inom dagligvaruhandeln, men också bruksvarorna sålde bra.

– Bruksvaruhandelns försäljning har överträffat våra förväntningar. I synnerhet Prisma uppvisar ökad försäljning av bruksvaror i hemlandet. Varuhushandeln har också fått vind i seglen. Den positiva utvecklingen inom bruksvaruhandeln kan vara ett tecken på att konsumenternas tilltro till ekonomin fortsättningsvis stärks, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.  

S-gruppens bruksvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade en tillväxt på 2,4 procent och uppgick till 848 miljoner euro. Dagligvaruhandeln i hemlandet uppvisade en tillväxt på 3,9 procent och uppgick till 5 049 miljoner euro.

– Inom livsmedelshandeln klarade vi oss klart bättre än de andra aktörerna i branschen. Vår förmånliga prisimage har stärkt försäljningsutvecklingen inom vår livsmedelshandel, betonar Heikkilä.

Försäljningen i de övriga affärsområdena utvecklades väl i förhållande till det allmänna ekonomiska läget. De lägre bränslepriserna och de avreglerade öppettiderna påverkade fortsättningsvis ABC-stationernas försäljning. S-gruppens restauranger redovisar en försäljningsminskning på grund av ett minskat antal verksamhetsställen. Däremot ökade resebransch- och bespisningsverksamhetens jämförbara försäljning.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-9/2016

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1-9/2015 (%)

Markethandeln

5 712

+3,7

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 156

- 5,9

Resebransch- och bespisningsverksamheten

588

-0,9

Varuhus- och fackhandeln

209

+2,4

Järnhandeln

140

-4,3

Övriga

344

+4,7

S-gruppen totalt

8 150

+1,8

 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Myynti, Myyntitiedote