12.11.2013

Handelslagets bulletin 12.11.2013

FÖRÄNDRINGAR I EEPEE AGRIMARKETS BUTIKSNÄT 1.1.2014

Info 12.11.2013

Då jordbrukets strukturförändringar framskrider, gårdarnas antal fortsätter att minska, lantbruksföretagen blir större samt med rådande ekonomiska konjunkturer, anpassar Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa sitt Agrimarket-butiksnät att svara mot verksamhetsomgivningens krav. Från början av 2014 upphör Agrimarket-butikerna i Lappfjärd, Peräseinäjoki och Vimpeli med verksamheten på sina nuvarande platser.

Kundbetjäningen sköts också i fortsättningen med bekanta försäljare via butikerna i Närpes, Teuva, Jalasjärvi, Alajärvi och vid övriga Agrimarket-butiker.

På detta sätt kan vi erbjuda kunderna ett bredare sortiment även i butiksförsäljningen.  

Förändringarna i butiksnätet innebär inga negativa förändringar för personalen.

Efter förändringen har Eepee fortfarande ett täckande butiksnät bestående av 4 S-Rauta-butiker (med Agrimarket), 9 Agrimarket-butiker och 11 Multasormi-trädgårdsbutiker.

Eepees lantbruks- och järnförsäljning är ca 125 miljoner euro under år 2013.

 

Tilläggsuppgifter:           Branschdirektör Esa Nuottivaara

                                            Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

                                            0500 866488

esa.nuottivaara@sok.fi