24.3.2017
1 kommentar

Handelslagets bulletin 24.03.2017

EEPEES FULLMÄKTIGEVAL 2017

Bilen av modell Fiat 500, som lottades ut bland alla dem som röstat, vanns av Leif Berglund, Övermark.

 

 

Resultatet av rösträkningen

Ägarkunderna deltog aktivt i Eepees fullmäktigeval.
I valet avgavs totalt 24 440 röster. Valdeltagandet var 30,2 procent, 0,9 procentenheter större än vid det föregående valet år 2013. Antalet röstberättigade i årets val var 81 000, 12 552 fler än i valet år 2013.

Eepees fullmäktige genomgick en grundlig förnyelse – av de 50 fullmäktigeledamöterna var 24 nya. Av de invalda var 21 (42 %) kvinnor och 29 (58 %) män. Männens procentuella andel av fullmäktige växte med 20 procentenheter (+ 10 personer).

Fullmäktige har en viktig roll som beslutsfattare i handelslaget – handelslaget är ju ett företag som ägs av sina medlemmar. Bland de enskilda ärenden som underställs fullmäktiges beslutanderätt kan nämnas t.ex. fastställande av bokslutet och val av förvaltningsråd. Utöver sin formella roll fungerar fullmäktige som en utsiktsplats med insyn i handelslagets verksamhet, och det är också ett viktigt diskussionsforum mellan handelslagets ledning och ägarkunderna.

Varje ägarkund har en röst vid valet av handelslagets fullmäktige. Fullmäktige är det högsta beslutande organet i handelslaget. Fullmäktige väljs bland handelslagets medlemmar, dvs. ägarkunder, vid val som förrättas vart fjärde år. Röstberättigade i valet är alla som före början av valåret har antagits som medlemmar och fyllt 15 år.

De invalda ordinarie fullmäktigeledamöterna meddelas i en bilaga.

Fullmäktigeledamöterna får sammanträdesarvode och i övrigt samma förmåner som de övriga ägarkunderna.

Bilen av modell Fiat 500, som lottades ut bland alla dem som röstat, vanns av Leif Berglund, Övermark.

Samtliga kandidaters röstetal och jämförelsetal finns till påseende på Eepees webbplatser www.eepee.fi och www.osuuskauppavaalit.fi/eepee

 

             
 

ledamöter

röster

kvinnor

män

nya

röstn. %

Medlemsområde 1

16

8 156

10

6

9

32,6

Medlemsområde 2

20

9 322

6

14

6

30,7

Medlemsområde 3

14

6 962

5

9

9

32,7

 

Jäsenalue 1 Jäsenalue 2 Jäsenalue 3
    Väinö Kreko
Katja Pasto Mikael Luotola Hans Källström
Risto Mattila Anna Mäki-Paavola Raija Hakola
Riitta Koivukoski Harry Wallin Kaj Erlands
Raija Autio Pirjo Aittoniemi Markku Hydén
Marjatta Seppä-Lassila Timo Tuuri Roger Björknäs
Katriina Hyvölä Esa Perttu Nina Lauhaluoma
Matias Peltonen Ahti Ranto Kirsi Rantatalo
Seppo Palomäki Seppo Perkiö Aira Rantanen
Antti-Kalle Levijoki Heikki Lintala Veli Hautaniemi
Virpi Lahtinen Teea Takala Johnny Grandell
Riitta Ampiala Pekka Koskela Lassi Niemistö
Kari Nirha Kaisu Kupari Kirsi Kandolin
Heli Niemistö Juho Raumanni Hannu Laulaja
Turo Kalliomaa Jukka Vihriälä  
Kirsti Hautanen Esa Hirvilammi  
Mari Koskinen Johanna Reinilä  
  Sirkku Hietanen  
  Kari Homi  
  Ilmari Ylä-Autio  
  Kalle Lähdesmäki


Mer information:

Tuomo Långnabba tfn 010 764 6207,
ekonomichef 
tuomo.langnabba@sok.fi

Tuula Rajala tfn 010 764 9222
kundrelationschef
tuula.rajala@sok.fi