Information om cookies

På våra webbplatser och i fåra mobilapplikationer använder vi cookies och andra motsvarande övervakningstekniker. Dessa verktyg används för att webbplatserna ska fungera, men också för andra syften.

 

Användningssyften


Analys

Analyscookies använder vi för att samla in uppgifter om användarens beteende i våra egna webbtjänster. Vi samlar in uppgifter för att bättre känna till användningen av våra webbplatser och deras funktion.

Reklam

Med reklamcookies identifieras användarens webbläsare, så man kan visa reklam på andra webbplatser i annonsörens nätverk.

Personifiering

Med cookies anknutna till personifiering kan vi anpassa innehållet på våra webbplatser så de erbjuder användaren mer individuellt innehåll. Man kan t.ex. i anknytning till artiklar erbjuda användare produkter som de har sett på i vår webbutik.

Sociala medier

I sociala medier används cookies för identifiering av användare i tjänster så att dessa t.ex. kan dela artiklar med en knapptryckning. Man kan också rikta reklam med dessa cookies.

 

Tekniker som används


Cookies

En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar i användarens terminal. Cookies innehåller en anonym unik ID, med vilken vi kan känna igen och räkna webbläsarna som besöker vår webbplats. Vi använder också cookieliknande teknik som kallas "webblagring" (eng. Web storage API) för lagring av motsvarade identifikationer.

Med cookies kan vi samla information om hur och när våra tjänster används, t.ex. från vilken webbplats användaren har kommit till tjänsten, när och vilka av våra webbplatser användaren har besökt, vilka produktpuffar användaren har sett och klickat på, vilken webbläsare användaren använder, vilken upplösning användarens skärm har, vilket operativsystem och vilken version som används.

Vi utnyttjar cookies och annan motsvarande teknik för statistisk uppföljning av besökarna på våra webbplatser och för mätning av reklamens effektivitet. Vi kan t.ex. samla information om marknadsförings-e-post och nyhetsbrev för att få reda på om de har öppnats och om de har lett till åtgärder, t.ex. besök i en webbutik. I syfte att förbättra användarupplevelsen av våra webbplatser kan vi genomföra kortvariga undersökningar, i vilka vi också kan lagra uppgifter om muskursorns rörelser och klickar på vissa sidor.

Vi använder också cookies då vi riktar reklam. Besökare i våra samarbetspartners nätverk kan t.ex. se reklam om produkter de har sett på i vår webbutik.

Användare kan inte identifieras på basis av enbart cookies. Om användaren loggar in i en tjänst, kan informationen som samlats anknytas till en identifierad användare enligt lagstiftningen om intimitetsskydd och registerbeskrivningen för varje tjänst.

Web beacons

På SOK:s webbplatser finns det tidvis web beacons, dvs. kontrollfiler som vi använder för sättning av cookies och övervakning av besökare. Vi kan lägga web beacons i e-postbrev eller marknadsföringsmaterial för att få veta hur väl marknadsföringsmaterialet når mottagaren.

Dessutom innehåller våra webbplatser tidvis våra samarbetspartners web beacons, som laddas från samarbetspartnernas servrar. Web beacons utnyttjas för reklam och marknadsföring, de hjälper oss att utveckla statistiken om hur ofta reklamer klickas och hur ofta de ledde till köptransaktioner på vår eller annonsörens webbplats.

Web beacons satta av tredje parter kan följa dig genom S-gruppens webbplatser och följa ditt beteende på de olika webbplatserna. Vi har dock spärrar som gör att web beacons inte används på webbplatser där man behandlar köptransaktioner eller där kunden direkt eller indirekt kan identifieras med sitt namn eller sin e-postadress.

För web beacons del respekterar vi egenskapen "Do Not Track", som du kan ställa i webbläsarens inställningar. I så fall sätter vi inga web beacons på dig på SOK:s webbplatser. 
 

Hur kan jag påverka?

För web beacons del respekterar våra webbplatser egenskapen "Do Not Track", som du kan ställa i webbläsarens inställningar. I så fall sparar vi ingen cookieinformation om dig. Detta förhindrar ändå inte användningen av cookies som är nödvändiga för tjänstens tekniska genomförande (t.ex. inloggning på S-gruppens webbtjänst.

I avsnittet Cookies per användningssyfte beskrivs cookies som används på våra webbplatser och informationen som fås med lokalt lagringsutrymme. Alla cookies används inte på S-gruppens alla webbplatser. Du kan förhindra riktad reklam här www.youronlinechoices.com

 

Lista över cookies och web beacons

  Insamlad uppgift Användningssyfte
Google Analytics Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Vi använder uppgiften vid uppföljning av besökare och för mätning av marknadsföringskampanjer Vi sammanför inte uppgiften med identifierade kunder.
Identifiering av SOK Webbtjänster Kundens besök på S-gruppens olika webbplatser Då kunden identifierar sig på S-gruppens webbplatser, är kunden identifierad på S-gruppens samtliga tjänster. Kunden behöver inte logga in på nytt till olika tjänster.
TNS ScoreCard Research Besök på S-gruppens webbplatser FIAM producerar officiella  tal för antal digitala kunder på webbplatser
CrazyEgg Besök på S-gruppens webbplatser Test av webbplatser, dvs. s.k. A/B-testning
Visual Website Optimizer Besök på S-gruppens webbplatser Test av webbplatser, dvs. s.k. A/B-testning
DoubleClick Besök på webbplatser, information som anknyter till användare eller reklamkampanjer (såsom besök på andra än S-gruppens webbplatser, där man har visat S-gruppens reklam Riktning och mätning av reklam
Emidate Besök på S-gruppens webbplatser Riktning och mätning av reklam
Adobe Audience Manager Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Skapande av målgrupper av besökare på S-gruppens webbplatser för att reklamverksamheten utanför S-gruppens webbplatser ska vara bättre riktad
Facebook Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Riktning och mätning av reklam
Frosmo Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Personifiering: erbjuda produktrekommendationer på S-gruppens webbplatser
Nosto Specificerad anonym slumpmässig identifieringsuppgift samt besök på S-gruppens webbplatser Personifiering: erbjuda produktrekommendationer på S-gruppens webbplatser