Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas personregister

I S-gruppen har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personregister enligt syftet för uppgifterna. Varje företag i S-gruppen fingerar som en så kallad personuppgiftsansvarig för sina egna personregister.  Via länkarna kan du se dataskyddsinformation för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas affärsområden.

Eepee Oljetjänst dataskyddsinformation >>

Dataskyddsinformation för matkontokundrelationen i Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa >>

Dataskyddsinformation för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas tävlings- och lottningsregister >>

Dataskyddsinformation för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas kontaktuppgiftsregister för beställningar och bokningar >>

Du kan enkelt beställa dina uppgifter i S-gruppens och Eepees centrala kundregister på vårt webbformulär >> (på finska)
I frågor som gäller Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas (Eepees) kundregister kan du vända dig till eepee.tietosuoja@sok.fi.
Inom Eepees verksamhetsområde kan du också lämna anhållan om registerutdrag vid Eepees kundtjänstställe, Prisma Hyllykallio i Seinäjoki.

Utom för de ovan nämnda användningsändamålen behandlar vi personuppgifter för extern säkerhetsövervakning (kameraövervakning samt arbetssökandes och personalens personuppgifter för hantering av arbetsansökningar och anställningsförhållanden. Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på e-postadress eepee.tietosuoja@sok.fi.