Marknadsföringssamarbete

Eepee stödde under år 2017 kultur, idrott och samhällelig verksamhet med totalt 424 929 euro.

Eepee deltar aktivt i utvecklandet av sitt verksamhetsområdes livskraft bl.a. i det sydösterbottniska nätverket av högskolor, Epanet, som stärker kunnandet i landskapet och dess konkurrenskraft. Dessutom ordnar Eepee i samråd med läroanstalterna i landskapet praktikantplatser, platser för inlärning i arbetet, läroavtalsutbildningar för yrkesexamina och andra gemensamma projekt.

Eepee samarbetar med lokala aktörer, som arrangerar idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Eepee och Finlands Röda Kors distrikt Västra Finland fortsatte samarbetet som bedrivs under det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och Finlands Röda Kors. Likaså fortsatte samarbetet med Mannerheims Barnskyddsförbund som en del av det landstäckande avtalet mellan S-gruppen och MBF. Eepee idkar kultursamarbete med bl.a. Seinäjoen kaupunginteatteri, Vauhtiajot, Tangomarknaden, Ilmajoki Music Festival och Lapua Festivals.