Förvaltningsrådet

Eepees förvaltningsråd har 21 ledamöter, av vilka fullmäktige väljer 19. De resterande två ledamöterna är representanter för de anställda i Eepee. Till förvaltningsrådet väljs medlemmar av Eepee med tillräcklig kännedom om förvaltning och affärsekonomi. Vid valet skall man också se till att Eepees verksamhetsområde och medlemskår är möjligast jämlikt representerade i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets uppgifter indelas i tre huvudområden:

  • övervakning av affärsverksamheten
  • beslut om betydlig inskränkning eller utvidgning av handelslagets verksamhet och fastställande av dess strategi samt
  • val av styrelse och verkställande direktör

 

I förvaltningsrådet har år 2018 som ordinarie ledamöter ingått följande personer:

Elina Varamäki, ordf., docent, forsknings- och innovationschef, Seinäjoki
Taavi Kivipelto, viceordf., lantmäteriingenjör (DI), Alajärvi
Anne Haapa-aho, barnträdgårdslärare, Kuortane
Jussi Haapoja, lantbruksföretagare, Kurikka
Sirkku Harju, förmånsbehandlare, studentmerkonom, Seinäjoki
Kari Homi, lantbruksföretagare, Seinäjoki
Aaro Honkola, finansieringschef, ekonomie magister, Seinäjoki
Anssi Kivistö, optiker, Seinäjoki
Heikki Lehtinen, jordbrukare, Kauhava
Mervi Mäenpää, agrolog (YHS), Seinäjoki    
Tarja Mäkiniemi, lantbruksföretagare, Ilmajoki
Sirkka Pakkala, jordbrukare, Jalasjärvi
Riitta Panula, klasslärare, Lapua
Sirkka Penttilä, sjukskötare, Seinäjoki
Jukka Reinikka, Alavus
Merja Sinkkonen, Ilmajoki
Sinikka Syrjälä, Kauhava
Mats Söderback, ekonomichef, Närpes
Markku Vanhanen, administrativ chef, filosofie magister, Kauhajoki

 

Personalrepresentanter:
Marika Lintula, marketchef, Jalasjärvi
Markku Tulisalo, myyntineuvottelija, Seinäjoki