Information om regionshandelslaget

Eepee - en stark sydösterbottning

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av över 80 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.
 
Våra affärsområden är:
 
  • markethandel
  • lantbruks- och järnhandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel
Vi har drygt 80 verksamhetsställen som sysselsätter närmare 1300 sydösterbottningar. Vår försäljning år 2015 uppgick till över 553,8 miljoner euro.
 
Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. År 2015 erhöll våra ägarkunder totalt 14,3 miljoner euro i Bonus, ränta på andelskapitalet 1,5 miljoner euro och betalningssättsförmån 0,2 miljoner euro.  Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.