Aktuellt

Information om regionshandelslaget

Eepee - en stark sydösterbottning

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av över 91 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.
 
Våra affärsområden är:
 
  • markethandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel
Vi har drygt 70 verksamhetsställen som sysselsätter närmare 1200 sydösterbottningar. Vår försäljning år 2018 uppgick till över 471,9 miljoner euro.
 
Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. År 2018 erhöll våra ägarkunder totalt 15,3 miljoner euro i Bonus, ränta på andelskapitalet 0,4 miljoner euro och betalningssättsförmån 0,3 miljoner euro.  Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.