Aktuellt

Information om regionshandelslaget

Eepee - en stark sydösterbottning

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, är ett av över 83 000 ägarkunder ägt diversifierat företag i detaljhandelsbranschen.
 
Våra affärsområden är:
 
  • markethandel
  • trafikbutiksverksamhet och bränslehandel
  • resebransch- och bespisningsverksamhet samt
  • bil- och biltillbehörshandel
Vi har drygt 80 verksamhetsställen som sysselsätter närmare 1300 sydösterbottningar. Vår försäljning år 2016 uppgick till över 535,8 miljoner euro.
 
Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. År 2016 erhöll våra ägarkunder totalt 14,9 miljoner euro i Bonus, ränta på andelskapitalet 1,5 miljoner euro och betalningssättsförmån 0,2 miljoner euro.  Ägarkundsrelationen med Eepee är ett hållbart värdeval.